Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Büşra KUTLU KARABIYIK
Staj Koordinatörü
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS): Modern organizasyonları yönetebilmek için kritik olan bilgisayar ve bilişim sistemleri alanlarında çalışma yapmak anlamına gelmektedir. YBS yönetim bilimini, bilgisayar bilimini ve davranışsal bilimleri bütünleştiren disiplinler arası bir alandır. İşletmelere ve işletmelerin müşterilerine değer yaratmak için; insan, süreç ve teknoloji içeren sistemleri yapılandırmak ve işletmek için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini bir arada uygulamaktır.
Tarihçesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Misyon
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün misyonu, dünyada ve ülkemizde alanında oluşan yenilikleri ve gelişmeleri araştıran, izleyen, iş dünyası ile işbirliğinde olan bir akademik altyapı oluşturarak yönetim bilişim sistemleri alanında yenilikçi, girişimci, teknolojik donanımlı insan gücü yetiştirmektir.
Vizyon
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün vizyonu, dünya genelinde ve ülke özelinde alanında özgün araştırmalar yapan ve ileri uygulamaların yaygınlaşması çalışmalarına destek veren bir üstün yetenekli bir akademik kadro ile alanında bilgi toplumu olmaya öncü bölüm olarak yer bulmaktır.
Amaç
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı öğrencilere teknik becerilerin yanı sıra, iş ve sistem kavramlarını bir arada öğretmek ve yüksek kalite bilgi sistemlerini tasarlanması ve uygulanabilmesi için gerekli aşamaları ön görebilme ve yönetebilme kabiliyeti geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğretim programı kavramlar, metotlar ve bilişim sistemlerinin sahadaki pratik uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin bilişim sistemlerinin firma içinde karar vermede kullanılmasına anlamlı katkı sağlayacak beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri bir organizasyonun dijital mal varlığını planlayacak, tasarlayacak, kullanacak ve yönetecek şekilde yetiştirmektedir. Modern iş ortamında dijital varlıklar sadece teknolojiyi kapsamaz, aynı zamanda bilişim sistemleri alt yapılı iş süreçlerini kapsadığı gibi, bilgiyi elde etme, işleme, sentezleme, yönetme ve iletme süreçlerini de kapsar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu