Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Biyosistem Mühendisliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün öğretim
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Biyosistem Mühendisi" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programda lisans öğrenimi görmeye hak kazanan öğrencilerin kabul ve kayıtları Yüksek Öğrenim Kanunu ve ilgili yönetmelik ve yönergeleri dikkate alınarak yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk yükseköğretim kurumlarında YÖK’ün belirlemiş olduğu düzenlemeler dâhilinde yatay, dikey ve yan dal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Bunun dışında resmi olmayan sertifikaya ve tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan temel bilgi teknolojileri ve yabancı dil vb. dersler için ders yılı başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren ve başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programdan mezun olmak için belirlenmiş olan gereklilikleri başarıyla yerine getirmiş olmak yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal bilişim sistemleri ile tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal ve biyolojik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerinde matematiksel modellerin üretilmesi eğitimini veren bir bölümdür. Buna bağlı olarak programın hedefi bilgi ve becerilerini kullanarak, imalat ve hizmet sektöründe ulusal ve ulusalar arası düzeyde, tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede analitik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı; çağdaş Biyosistem Mühendisliği temellerini vermek üzere tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerinin son yıllarda ciddi gelişmeler göstermesi nedeniyle özel ve devlet sektöründe kolayca iş bulma imkanlarına sahiptirler. Özellikle bölgede jeotermal seracılık, tarım alet ve makinaları, tarımsal sulama, yenilenebilir enerji ve süt sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların entegre tesisler kurmaya başlaması mezunlarımıza olan ilgiyi artırmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve ÜDS/KPDS/TOEFL/IELTS vb. sınavlarla yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Mezuniyet Koşulları
-5i dersleri dahil toplam 159 krediyi başarıyla tamamlamak, -45 işgünü staj programını bitirerek başarılı olmak.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesinde açıklandığı gibidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu