Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyoloji
BYL113
Zorunlu 2 0 3
Fizik I
FİZ161
Zorunlu 3 0 5
Genel Matematik I
MAT173
Zorunlu 3 0 5
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Tarımsal Meteoroloji
BSM101
Zorunlu 2 0 3
Biyosistem Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
BSM107
Zorunlu 2 2 4
Toprak Fiziğinin Temelleri
BSM109
Zorunlu 2 0 2
Temel Mühendislik Bilgisi
BSM203
Zorunlu 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Kimya
KMY164
Zorunlu 4 0 6
Fizik II
FİZ162
Zorunlu 3 0 5
Genel Matematik II
MAT174
Zorunlu 3 0 5
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Topoğrafya I
BSM104
Zorunlu 2 2 5
Akışkanlar Mekaniğine Giriş
BSM212
Zorunlu 2 0 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Statik
BSM201
Zorunlu 2 0 3
Ölçme Tekniği
BSM333
Zorunlu 2 0 3
Mühendislik Ekonomisi
BSM207
Zorunlu 2 0 3
Malzeme Bilgisi
BSM209
Zorunlu 3 0 3
Hidrolik
BSM310
Zorunlu 3 0 4
Teknik Resim
BSM217
Zorunlu 2 2 4
Tarım Makinaları Teknolojileri
BSM219
Zorunlu 2 2 4
Sulama ve Yapı Teknolojileri
BSM223
Zorunlu 2 2 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Zorunlu 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mukavemet
BSM204
Zorunlu 3 0 3
Dinamik
BSM208
Zorunlu 2 0 3
Zemin Mekaniği
BSM214
Zorunlu 2 0 2
Uygulamalı İstatistik
ZT201
Zorunlu 2 2 4
Mekanizma Tekniği
BSM335
Zorunlu 2 0 2
Bilgisayar Destekli Tasarım
BSM226
Zorunlu 2 2 3
Hidroloji
BSM305
Zorunlu 3 0 3
Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri
BSM339
Zorunlu 2 2 4
Arazi Toplulaştırması
BSM308
Zorunlu 3 0 4
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG104
Zorunlu 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 12
Bölüm Seçmeli Dersler 1 Bölüm Seçmeli 14
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj I
BSM301
Zorunlu 0 2 6
Termodinamik
BSM331
Zorunlu 2 0 3
Sulamanın Temel İlkeleri
BSM303
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Betonarme
BSM311
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
BSM313
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Tarımsal Yapılarda Isıl-Çevre Denetimi
BSM315
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kırsal Alanda Su Temini
BSM322
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ergonomi
BSM334
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Makine Dinamiği
BSM439
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
BSM441
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Meyvecilik
BB211
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Genel Seracılık
BB212
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Genel Sebzecilik
BB222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bilim Tarihi
TBY152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ziraatçiler İçin Biyoteknoloji
TBY154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Organik Tarımın Temel İlkeleri
BB414
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Bitki Besleme
TBB204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği
BB201
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarım Ekonomisi
TE189
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Gitar
TBB103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Etiği
TBB108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme
TE312
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
TE381
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
İletişim ve Etkili Konuşma
TE195
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Genel Zootekni
ZT102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
ZT305
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
ZT307
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
ZT309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Temel Bitki Fizyolojisi
TB102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Ekoloji
TB108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Peyzaj Mimarlığı
PM220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Folklor
ZT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Organik Tarım ve Bitki Koruma
BK208
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
ST203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
TB223
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
İlk Yardım
ZT110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tarım ve Çevre
TB110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
TB112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şifalı Bitkiler
TB111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
SUM190
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Olta Balıkçılığı
SUM191
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akvaryumculuk
SUM192
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık
SUM193
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çiftlik Yönetimi
TB315
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 5
Tarımsal Çevre Kirliliği
BK206
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Briç
BK103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik
BB103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Süt Teknolojisinde Gıda Güvenliği
ST305
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bilgisayar Programlama
BK420
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Protokol Yönetimi Ve Sosyal Davranış Kuralları
BK222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kaliteli Ürünler Kaliteli Yaşam
TB115
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Biyolojik Mücadeleye Giriş
BK226
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Bitki Koruma
BK210
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri
BK105
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Web Tasarımı
BK225
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri I
BK108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri II
BK109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi
ST101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 13
Bölüm Seçmeli Dersler 2 Bölüm Seçmeli 13
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj II
BSM302
Zorunlu 0 2 6
Bitkisel Üretim ve Depolama Yapılarının Tasarımı
BSM324
Zorunlu 2 2 3
Termik Motorlar
BSM326
Zorunlu 2 0 2
Makine Elemanları
BSM336
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama
BSM202
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Topoğrafya II
BSM312
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Toprak-Su İlişkileri
BSM316
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kırsal Yerleşim Planlaması
BSM318
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Arazi ve Su Kaynaklarında Mekanizasyon
BSM320
Bölüm Seçmeli 3 0 3
İmalat Yöntemleri ve Takım Tezgahları
BSM338
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Hayvancılıkta Mekanizasyon
BSM340
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Temel Elektrik Elektronik
BSM344
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Yapılarda Cad Uygulamaları
BSM314
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Güç Makinaları
BSM343
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Isı ve Kütle Transferi
BSM332
Bölüm Seçmeli 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Meyvecilik
BB211
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Genel Seracılık
BB212
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Genel Sebzecilik
BB222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bilim Tarihi
TBY152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ziraatçiler İçin Biyoteknoloji
TBY154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Organik Tarımın Temel İlkeleri
BB414
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Bitki Besleme
TBB204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği
BB201
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarım Ekonomisi
TE189
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TE106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Gitar
TBB103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Etiği
TBB108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme
TE312
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
TE381
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
İletişim ve Etkili Konuşma
TE195
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Genel Zootekni
ZT102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
ZT305
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
ZT307
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
ZT309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Temel Bitki Fizyolojisi
TB102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Ekoloji
TB108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Peyzaj Mimarlığı
PM220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Folklor
ZT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Organik Tarım ve Bitki Koruma
BK208
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
ST203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
TB223
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
İlk Yardım
ZT110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tarım ve Çevre
TB110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
TB112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şifalı Bitkiler
TB111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
SUM190
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Olta Balıkçılığı
SUM191
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akvaryumculuk
SUM192
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık
SUM193
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çiftlik Yönetimi
TB315
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 5
Tarımsal Çevre Kirliliği
BK206
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Briç
BK103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik
BB103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Süt Teknolojisinde Gıda Güvenliği
ST305
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bilgisayar Programlama
BK420
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Protokol Yönetimi Ve Sosyal Davranış Kuralları
BK222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kaliteli Ürünler Kaliteli Yaşam
TB115
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Biyolojik Mücadeleye Giriş
BK226
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Bitki Koruma
BK210
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri
BK105
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Web Tasarımı
BK225
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri I
BK108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri II
BK109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi
ST101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 15
Bölüm Seçmeli Dersler 3 Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sulama Sistemlerinin Tasarımı
BSM425
Zorunlu 2 2 3
Tarımsal Su Yönetimi
BSM427
Zorunlu 2 2 3
Tarım Traktörleri
BSM429
Zorunlu 2 2 3
Enerji Kaynakları
BSM437
Zorunlu 2 2 2
Biyosistem Mesleki Uygulama I
BSM421
Zorunlu 0 2 2
Biyosistem Proje ve Tez Çalışması I
BSM423
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyosistem Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri
BSM411
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Uzaktan Algılamaya Giriş
BSM415
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Arazi Toplulaştırmasında Bilgisayar Uygulamaları
BSM417
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Su Yapıları
BSM413
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Külterteknikte Araştırma ve Deneme Yöntemleri
BSM419
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Sera Mekanizasyonu
BSM342
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Bilgisayarlı Modelleme
BSM435
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Makina Tasarımı
BSM443
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Toprak İşleme Sistemleri
BSM445
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Ekim ve Dikim Sistemleri
BSM447
Bölüm Seçmeli 2 2 5
İlaçlama Sistemleri
BSM444
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Tarımsal İnşaat
BSM453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyosistem Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon
BSM455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma ve Sunum Tekniği
BSM433
Bölüm Seçmeli 2 2 4
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli Dersler 4 Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hayvansal Üretim Yapılarının Tasarımı
BSM422
Zorunlu 2 2 3
Drenaj ve Arazi Islahı
BSM426
Zorunlu 2 2 3
Sulama Suyu Kalitesi
BSM309
Zorunlu 2 0 2
Hassas Tarım Uygulamaları
BSM341
Zorunlu 3 0 3
Tarım Makinaları İşletmeciliği
BSM434
Zorunlu 2 0 2
Ürün İşleme Teknikleri
BSM438
Zorunlu 2 2 3
Biyosistem Mesleki Uygulama II
BSM416
Zorunlu 0 2 2
Biyosistem Proje ve Tez Çalışması II
BSM418
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sulamada Organizasyon ve Yönetim
BSM409
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çevresel Etki Değerlendirmesi
BSM414
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarımsal Atık Yönetimi
BSM420
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mesleki İngilizce
BSM424
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarım Makinalarında Ayar-Bakım Tekniği
BSM345
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakım Sistemleri
BSM449
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Cnc Programlama
BSM440
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Sistem Tasarımı
BSM442
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Hasat Harman Sistemleri
BSM446
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Rekreasyon Alanlarının Sulanması
BSM448
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Sera Yapım Tekniği
BSM405
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Tarımda Otomasyon
BSM348
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu