Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tarımsal Biyoteknoloji - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde 4 yıl lisans eğitimi verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim yönetmeliği uygulanır. Bölümüzde Farabi, Mevlana ve Erasmus değişim programlarına imkan sağlanmaktadır
Kazanılan Derece
Ziraat Mühendisi
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir yarıyılda 1 ara sınav ve 1 final sınavı yapılır. Ara sınavın %40'ı Final sıavının%60'ı başarı notunun hesaplanmasında kullanılır.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönergesi uygulanır. Mezuniyet için 240 ACTS 180 ACTS zorunlu ders, 50 ACTS bölüm seçmeli ders ve 10 ACTS bölüm dışı seçmeli ders dağılımıyla başarılmalıdır.
Staj Durumu
2. sınıf sonunda Kurum içi, 3. sınıf sonunda ise Kurum Dışı staj zorunluluğu vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu