Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Tarımsal Biyoteknoloji alanındaki problemleri tanımlama, modelleme, çözme becerisini geliştirebilme
2.Yaşam bilimleri ve mühendislik bilgilerini sentezleyerek, etkin kaynak kullanımı ile Tarımsal Biyoteknoloji alanına uygulayabilme
3.Tarımsal problemlere biyoteknolojik çözümler sunabilecek düzeyde organizmaların yapılarını, metabolik ve fizyolojik süreçlerini yorumlama becerisi
4.Genomik, Metabolomik ve Proteomik bilgileri biyoinfomatik yöntemlerle analiz edebilme
5.Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi.
6.Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
7.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
8.Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu