Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Yiyecek İçecek İşletmeciliği - Normal Öğretim
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü dört yıllık lisans eğitim verilen bir bölümdür. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca dillerinden birisini seçerek dört yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus programı çerçevesinde yapılan öğretim elemanı ve öğrenci değişimi ile öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olabilmek için öğrenci yönetmeliği mezuniyet şartlarının gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda programlar arası değişime izin verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümüne yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Öğrencilere; yabancı ve Türk ziyaretçilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde özellikler kazandırarak, Türk turizm sektöründe aranılan yiyecek içecek personeli olmalarına katkıda bulunmak.
Üst Derece Programlara Geçis
Yiyecek İçecek İşletmeciliği programından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav,1 Yarıyıl Sonu Sınavı ve Bütünleme sınavı olmak üzere toplam 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavının %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 (A1) üzerinden 55 (C3) ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu