Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Kamu Yönetimi - Normal Öğretim
Kamu Yönetimi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup, bir yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 2015 Eylül ayında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Kuruluş yılında, bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili
Programın ana amacı, kamu ya da özel sektörün her düzeyinde sorumluluk sahibi olacak yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknik ve kültürel donanımı kazanmalarına yardımcı olmak olarak özetlenebilir. Buna karşın, üniversite öğretiminin sadece mesleki bir formasyondan ibaret olamayacağına inandığımız için bölümümüz mezunlarının iyi birer yönetici olabilmelerinin ötesinde bilgili yurttaşlar ve sorumlu aydınlar olabilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunların Teftiş Kurulları, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer kamu kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve özel sektör bankaları, - Özel sektör kuruluşları ve çok uluslu şirketler.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu