Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenir ve kavrar.
2.Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapma ve çözüm önerme becerisine erişir.
3.Kamu ve özel sınavlarına yönelik gereken donanımı kazanır.
4.Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrar ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilir.
5.Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincine varır.
6.Temel ve makro ekonomi bilgisine sahip olur.
7.Siyaset felsefesi ve siyasi hayat arasında köprü kurar.
8.Eleştirel ve analitik düşünme ve çözüm üretme yetisine sahip olur.
9.Demokratik, hukuki ve evrensel insani değerleri özümser.
10.Kamu ve özel kuruluşlara yönelik mesleki bilgilere yönelik gerekli donanımı kazanır.
11.Bürokrasinin devlet mekanizmasındaki işlev, görev ve sorumluluklarını öğrenir ve bürokratik işleyişi yakından tanır.
12.Devlet, toplum ve sistemlere dair felsefi yaklaşımları öğrenerek çokyönlü bakabilme yeteneği kazanır.
13.Hukuki metinleri okuma ve değerlendirme yeteneği kazanır.
14.İdeolojileri ve ideolojik düşünceyi algılar, toplumsal yönleri ve temelleriyle anlamlandırır.
15.Siyasi tarih ve siyasi düşünceye dair bilgi sahibi olarak, yaşadığı topluma dair değerleri değerlendirme ve çevresini yenileme yeteneği gelişir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu