Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Samsun Mustafa BAŞARICI
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Samsun Mustafa BAŞARICI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Makine Mühendisliği Bölümü/AbD., 2008 yılında kurulmuş olup, 2010 yılında İngilizce tezli yüksek lisans programı ve 2012 yılında da tezsiz Türkçe ikinci öğretim yüksek lisans programları açılmıştır. Lisans, yüksek lisans programlarına ise 2012 yılında ilk defa öğrenci alınarak eğitim/öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.
Tarihçesi
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Misyon
Bilgisayar ve insan, bilgisayar ve toplum, bilgisayar ve endüstri ile servisler bağlamında, bilgisayar tabanlı sistemlerin eleştirel analizinin yapılması, tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine dair teori, ilkeler, uygulama ve teknik bilgilerin öğretilmesi, üretilmesi ve yayılmasıdır.
Vizyon
Çağdaş ve teknolojik gelişmelere paralel olarak araştırma , geliştirme ve eğitim altyapısını hızlı bir şekilde ve sürekli olarak geliştirmek.
Amaç
• Matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin temel kavramlarını ve anlayışını kazanmış olma. • Bilgisayar mühendisliğini ilgilendiren problemleri çözmede gerekecek olan tasarlama, inşa etme ve yönetme bilgi ve becerisine sahip olma. • İlgili alanlarda meydana gelen gelişmeleri takip edebilme, uyum sağlayabilme. • Mesleki ve ahlaki sorumluluk sahibi bilgisayar mühendisleri olarak işbirlikleri kurabilen, güçlü yazılı ve sözlü iletişim yeteneği gösteren, sürekli öğrenmeye açık profesyoneller olma.
Fiziki Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlamıştır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu