Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hatice Hale BOZKURT
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Mustafa Özgür SEÇİM
Erasmus Değişim Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümü, 2 profesör, 3 doçent doktor, 1 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile akademik çalışmalarına devam etmektedir. Günümüz halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarının temelini, kurumlar ile hedef kitleleri arasında doğru diyalog oluşturmak yatmaktadır. Halkla ilişkiler alanında öğrencilerimiz, kurumsal iletişim, medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler metinlerinin yazımı, iç iletişim, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, sponsorluk yönetimi, kriz yönetimi gibi güncel çalışma ve uygulamalarla sağlam bir donanıma sahip olurken, reklam alanında ise teorik ve uygulamalı dersler sayesinde, ayrıca sahip olduğumuz uygulama birimleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen, yarışmalarda adını duyurabilen iletişimciler olarak yetişmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan 4 bölümden birisi olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almış, 2019 yılı itibariye lisans, 2020 yılı itibariyle de ilk yüksek lisans öğrencilerini mezun etmiştir.
Misyon
Bölümümüzün temel amacı, meslek kurallarına ve etik değerlere bağlı, sorgulayan, katılımcı, demokratik iletişim profesyonelleri yetiştirmektir. Çağın gereklerine uygun şekilde Türkiye’de ve uluslar arası alanda çalışabilecek; nitelikli, üretken; analitik ve eleştirel düşünebilen; mesleki etik sorumluluklarının ve kamu yararının gereklerinin bilincinde; iletişim becerilerine sahip iletişimciler ve medya profesyonelleri yetiştirmek; İletişim ve medya çalışmaları ve ilgili disiplinlerarası konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde, nitelikli akademik araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek.
Vizyon
Eğitimde ve araştırmada, ulusal ve uluslar arası düzlemde profesyonel dünya ve bilimsel platformlarda kendini kabul ettirmiş bir mükemmeliyet merkezi olmak.
Amaç
Kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla iletişim ve medya çalışmalarınının çokdisiplinli ve disiplinlerarası niteliğini yansıtan bir eğitim vermek, Türkiye’de ve uluslar arası alanda içerik üretimi, tasarımı ve yönetimi alanında çalışabilecek medya ve iletişim profesyonelleri yetiştirmek, Bilgi, iletişim ve medya teknolojilerindeki son gelişmelerin gerektirdiği kuramsal birikimi kazandırmak ve uygulamalı çalışma olanaklarını yaratmak, Medya ve iletişim sektörlerinde yeni istihdam olanakları vaadeden alanlarda iş ve kariyerlere yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak, İlgili sektörlerle yapılacak çok yönlü işbirliği ve proje temelli çalışmalar ve uygulamalar aracılığıyla, üretkenliği ve yaratıcılığı özendirmek, Medya, iletişim ve ilgili alanlarda araştırma yapma, veri derleme, değerlendirme ve bilgi üretmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak, Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci ile demokratik ve katılımcı, çoğulcu ve eleştirel yaklaşımları ve eşitlikçi ve özgürlükçü iletişim modellerini desteklemek.
Fiziki Altyapı
Fakülte bünyesinde öğrencilerin uygulama çalışmalarını yapabilecekleri bir televizyon stüdyosu oluşturulması planlanmıştır. Bu doğrultuda 180 m²lik bir alan tahsis edilmiş ve televizyon stüdyosu olarak yapılandırılmıştır. Bunun yanında 40 bilgisayarlı bir MAC Stüdyosu, 25 bilgisayarlı Kurgu Atölyesi ve fotoğraf stüdyosu öğrenci uygulamaları için kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
3 Adet Full HD dış çekim kamerası, 2 Adet Avid kurgu sistemi, DSLR Fotoğraf makineleri, ses ve ışık donanımıyla yine öğrencilerinin uygulama derslerine destek oluşturulmuştur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu