Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Muhammet Bilal ARIK
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Arş. Gör. Sumru YILDIRIM
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Alper ERÇETİNGÖZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Bölümümüzün temel amacı, meslek kurallarına ve etik değerlere bağlı, sorgulayan, katılımcı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı demokratik iletişim profesyonelleri yetiştirmektir. Bölümümüzde uygulama ve teorik dersler eşit ağırlıklı olarak verilmekte; böylelikle sinema, televizyon ve radyo sanatının köklü tarihi çerçevesinde, kuramsal ve entelektüel anlamda bir kültür kazanmanız hedeflenmiştir. Ayrıca, kısa bir süre önce kurulan bir fakülte olmamıza karşın sahip olduğumuz öğrenci uygulama birimleri ile de öğrencilerimiz kendi hazırladıkları projelerle edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dökebilmektedirler. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, gerek ulusal düzeyde, gerekse de global ölçekte radyo, televizyon, sinema sektörlerinde görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, televizyon programcısı, sinema yazarı gibi sinema ve televizyon sektörünün değişik iş kollarında çalışma olanağı bulmaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun 21 Aralık 2011 tarihinde aldığı Yürütme Kurulu kararı ile kurulmuştur. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır.
Misyon
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünün özgörevi öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş radyo-televizyon ve sinema uygulamaları için modern araçları kullanma becerisine sahip mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak radyo-televizyon ve sinema alanının bilim ve uygulamasına katkı sağlama, bölgesel ve ulusal yayıncılıkla ilgili problemlere ilişkin düşünce ve çözüm üretme hedeflerini görev edinmiştir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek radyo-televizyon ve sinema eğitiminde üst seviyelere erişmek, radyo-televizyon ve sinema alanının bilim ve uygulamasına katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Radyo TV ve Sinema Lisans Programının amacı, alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim, bu bilgileri bir yapımda uygulama becerisine sahip profesyonellerin yetişmesini sağlamaktır. Bunun yanında iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren, alana dair özgün bir çalışmayı yaratıcı ve eleştirel düşünce ile yapılandıran, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi karar alma süreçlerine hakim mezunlar vermektir.
Fiziki Altyapı
Fakülte bünyesinde öğrencilerin uygulama çalışmalarını yapabilecekleri bir televizyon stüdyosu oluşturulması planlanmıştır. Bu doğrultuda 180 m²lik bir alan tahsis edilmiş ve televizyon stüdyosu olarak yapılandırılmıştır. Bunun yanında 40 bilgisayarlı bir MAC Stüdyosu, 25 bilgisayarlı Kurgu Atölyesi ve fotoğraf stüdyosu öğrenci uygulamaları için kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
3 Adet Full HD dış çekim kamerası, 2 Adet Avid kurgu sistemi, DSLR Fotoğraf makineleri, ses ve ışık donanımıyla yine öğrencilerinin uygulama derslerine destek oluşturulmuştur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu