Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Arş. Gör. Elyasa AKSOY
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Elyasa AKSOY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN
Mevlana Koordinatörü
ADÜ Aydın İktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın İktisat Fakültesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Maliye, Ekonometri ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Aydın İktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
Tarihçesi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın İktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Misyon
Maliye Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar ile devlet kurumları için maliye ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Maliye bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Maliye alanına hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Derslikler II Binası 2. katta yer alan Aydın İktisat Fakültesi 6960 m2’ lik bir alana sahiptir. 12 sınıf ve 2 amfi’ den oluşmaktadır. 80 m2’ lik 5 adet, 125 m2’ lik 1 adet, 150 m2’ lik 6 adet ve 290 m2’ lik 2 adet amfi ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir.
Teknik Altyapı
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu