Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Arş. Gör. Elyasa AKSOY
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Elyasa AKSOY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Şaban ERTEKİN
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Şaban ERTEKİN
Mevlana Koordinatörü
Aydın İktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın İktisat Fakültesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Maliye bölümüne ilk öğrencilerini almıştır. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde eğitim vermekte olan Maliye Bölümü, teoride ve ülkemizde yerleşmiş mali konuları içine alan derslerin yanı sıra iktisat, hukuk ve kamu yönetimi gibi bilim dallarıyla donatılmış bir öğrenim programına sahiptir. Bu sebeple öğrencilerimiz, elde ettikleri donanım sayesinde, hem kamu hem de özel sektöre ait iş olanaklarından yararlanma imkânına sahip olmaktadır. Bölümümüz mezunları Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müşavirliği, Mali Müşavirlik ve Kaymakamlık gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Bölümümüzün öğrenim süresi 4 yıl olmakla birlikte eğitim, örgün ve ikinci öğretim olarak sürdürülmektedir. Bölümümüz eğitim dili Türkçedir.
Tarihçesi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın İktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Misyon
Maliye Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar ile devlet kurumları için maliye ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Maliye bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Maliye alanına hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Derslikler II Binası 2. katta yer alan Aydın İktisat Fakültesi 6960 m2’ lik bir alana sahiptir. 12 sınıf ve 2 amfi’ den oluşmaktadır. 80 m2’ lik 5 adet, 125 m2’ lik 1 adet, 150 m2’ lik 6 adet ve 290 m2’ lik 2 adet amfi ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir.
Teknik Altyapı
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu