Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Tuğba AKIN
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Elvan HAYAT
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Elvan HAYAT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Cansu BAHÇECİ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AKDAĞ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AKDAĞ
Mevlana Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi’nin altı bölümünden biri olan Ekonometri Bölümü lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim vermektedir. İstatistik ve Yöneylem olarak iki anabilim dalından oluşan bölümümüzde 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ekonometri bölümü; matematik, istatistik ve iktisat bilim dallarından da yararlanarak araştıran, analitik düşünebilen, ilgili alanlardaki problemleri analiz edebilme ve uygun analiz yöntemleri ile bu problemlere çözüm bulabilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda lisans programının 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresi boyunca, farklı bilim dallarında etkin ve yetkin hocalarımız tarafından dersler verilmektedir. Eğitimini tamamlamış olan Ekonometri bölüm öğrencileri, kamu ve özel sektörlerin çeşitli alanlarında Ekonometrisyen, Uygulamalı İstatistikçi, Matematiksel İktisatçı, Yöneylem Araştırmacısı ve Analist olarak çalışma olanaklarına sahiptir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 2013-2014 Akademik Yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne öğrenci alarak başlamıştır. 2013-2014 Akademik Yılında 203 öğrenci ile başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğrenci kabulleri ile 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup henüz öğretim üyesi atamaları yapılmaktadır. 2012-2015 yılları arasında, Çakmar Köyü Ziraat Fakültesi binasında verilen eğitim-öğretim hizmetleri, kalitenin arttırılması amacı ile Eylül 2015’de Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler II Binasına alınmış ve müstakil hizmet binası inşaatı, Üniversitemiz Rektörlüğünce başlatılmıştır. 38 akademik ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir.
Misyon
Ekonometri Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar için ekonometristler, ekonomistler ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Ekonometri bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Ekonomik sistemlerine hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Aydın İktisat Fakültesi binası 5560 m2’lik alan üzerine kurulu (A Blok 1 Kat, C Blok 2 kat) Merkezi Derslikler II’de bulunmaktadır. Bina içinde fakültemize tahsis edilen A Blok 1. Kat 3260 m2 ve C Clok 2. kat 1700 m2 dir. Kullanım alanımız dahilinde 6 adet 108 m2, 5 adet 72 m2, 1 adet 110 m2 derslik ve 280 m2 amfi bulunmaktadır. 4 adet 50 m2 Bölüm Başkanı odası, 6 adet 50 m2 Öğretim Elemanı odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ekonometri Lisans Programı için 125 m2’ lik bir alana sahip 2 bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde kampus sınırı içinde yer alan Mühendislik Fakültesi’nin 60 kişilik bilgisayar laboratuvarından da yararlanma olanağına sahip bulunmaktayız.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu