Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Muhasebe I
EF105
Zorunlu 3 0 5
Hukukun Temel Kavramları
ML105
Zorunlu 3 0 5
İstatistik I
EK105
Zorunlu 3 0 5
İktisat I
İKT101
Zorunlu 3 0 5
İktisat Matematiği I
İKT107
Zorunlu 3 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Muhasebe II
EF106
Zorunlu 3 0 5
İstatistik II
EK106
Zorunlu 3 0 5
İktisat II
İKT102
Zorunlu 3 0 5
İktisat Matematiği II
İKT108
Zorunlu 3 0 4
Genel İşletme
EF109
Zorunlu 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli 2 Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonometri I
EK201
Zorunlu 3 0 5
Matematiksel İstatistik I
EK203
Zorunlu 3 0 5
Mikro İktisat I
İKT201
Zorunlu 3 0 5
Makro İktisat I
İKT203
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
EK460
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
EF456
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
EF309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anayasa Hukuku
ML112
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Varyans Analizi
EK256
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Zarflama Analizi
EK351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Yazılımlar
EK353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Madenciliği
EK356
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stokastik Süreçler
EK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girdi-Çıktı ve Genel Denge Analizi
EK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalite Kontrol
EK457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
EK456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Politika Analizi
EK458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Finans ve Ekonomi
EF179
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Makroekonomik Politikalar
İKT173
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Zaman Serisi Analizi
EK354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Panel Veri Analizi
EK450
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
EK452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öngörü Teknikleri
EK350
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli 2 Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonometri II
EK202
Zorunlu 3 0 5
Matematiksel İstatistik II
EK204
Zorunlu 3 0 5
Mikro İktisat II
İKT202
Zorunlu 3 0 5
Makro İktisat II
İKT204
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
EK460
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
EF456
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
EF309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anayasa Hukuku
ML112
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Varyans Analizi
EK256
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Zarflama Analizi
EK351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Yazılımlar
EK353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Madenciliği
EK356
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stokastik Süreçler
EK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girdi-Çıktı ve Genel Denge Analizi
EK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalite Kontrol
EK457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
EK456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Politika Analizi
EK458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Finans ve Ekonomi
EF179
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Makroekonomik Politikalar
İKT173
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Zaman Serisi Analizi
EK354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Panel Veri Analizi
EK450
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
EK452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öngörü Teknikleri
EK350
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 5 Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli 1 Bölüm Seçmeli 5
Bölüm Dışı Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Zaman Serisi Analizi
EK301
Zorunlu 3 0 5
Yöneylem Araştırması I
EK303
Zorunlu 3 0 5
Örnekleme Yöntemleri
EK309
Zorunlu 3 0 5
Kamu Maliyesi
ML171
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
EK460
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
EF456
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
EF309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anayasa Hukuku
ML112
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Varyans Analizi
EK256
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Zarflama Analizi
EK351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Yazılımlar
EK353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Madenciliği
EK356
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stokastik Süreçler
EK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girdi-Çıktı ve Genel Denge Analizi
EK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalite Kontrol
EK457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
EK456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Politika Analizi
EK458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Finans ve Ekonomi
EF179
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Makroekonomik Politikalar
İKT173
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Makroekonometri
EK363
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türk Vergi Hukuku
ML202
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Ticaret Hukuku
ML206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İdare Hukuku
ML303
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik I
EF465
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 7
Girişimcilik II
EF466
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 7
Proje Yönetimi Döngüsü
EF262
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim I
EF305
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim II
EF306
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Tablolar Analizi
EF211
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Yerel Yönetimler Maliyesi
ML411
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İktisat Sosyolojisi
İKT106
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sistemi
ML173
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Piyasalar ve Bankacılık
EF312
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları
EF461
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Jeopolitik
İKT178
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kamu Bütçesi
ML177
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
AB ve Mali Uyum
ML458
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 6 Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli 1 Bölüm Seçmeli 5
Bölüm Dışı Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yatay Kesit Analizi
EK306
Zorunlu 3 0 5
Yöneylem Araştırması II
EK304
Zorunlu 3 0 5
Kamu Ekonomisi
ML208
Zorunlu 3 0 5
Finansal Ekonometri
EK302
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
EK460
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
EF456
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
EF309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anayasa Hukuku
ML112
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Varyans Analizi
EK256
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Zarflama Analizi
EK351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Yazılımlar
EK353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Madenciliği
EK356
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stokastik Süreçler
EK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girdi-Çıktı ve Genel Denge Analizi
EK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalite Kontrol
EK457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
EK456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Politika Analizi
EK458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Finans ve Ekonomi
EF179
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Makroekonomik Politikalar
İKT173
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Makroekonometri
EK363
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türk Vergi Hukuku
ML202
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Ticaret Hukuku
ML206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İdare Hukuku
ML303
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik I
EF465
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 7
Girişimcilik II
EF466
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 7
Proje Yönetimi Döngüsü
EF262
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim I
EF305
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Yönetim II
EF306
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Entegrasyon Teorisi
İKT401
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Tablolar Analizi
EF211
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Yerel Yönetimler Maliyesi
ML411
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Maliye Politikası
ML172
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İktisat Sosyolojisi
İKT106
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Türk Vergi Sistemi
ML173
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Piyasalar ve Bankacılık
EF312
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları
EF461
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Küreselleşme ve Jeopolitik
İKT178
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kamu Bütçesi
ML177
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
AB ve Mali Uyum
ML458
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
E-Ticaret Uygulamaları
İKT364
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 7 Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli 2 Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
EK405
Zorunlu 3 0 5
Panel Veri Analizi
EK401
Zorunlu 3 0 5
Uluslararası İktisat Teorisi
İKT301
Zorunlu 3 0 5
Para Teorisi ve Politikası
İKT303
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
EK460
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
EF456
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
EF309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anayasa Hukuku
ML112
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Varyans Analizi
EK256
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Zarflama Analizi
EK351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Yazılımlar
EK353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Madenciliği
EK356
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stokastik Süreçler
EK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girdi-Çıktı ve Genel Denge Analizi
EK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalite Kontrol
EK457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
EK456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Politika Analizi
EK458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Finans ve Ekonomi
EF179
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Makroekonomik Politikalar
İKT173
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Zaman Serisi Analizi
EK354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Panel Veri Analizi
EK450
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
EK452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öngörü Teknikleri
EK350
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 8 Zorunlu 20
Bölüm Seçmeli 2 Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ekonometri Seminerleri
EK404
Zorunlu 3 0 5
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
EK410
Zorunlu 3 0 5
Türkiye Ekonomisi
İKT308
Zorunlu 3 0 5
Mikroekonometri
EK402
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
EK460
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Borçlar Hukuku
ML203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Okuryazarlık
EK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
EF456
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
EF309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi I
EF353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi II
EF354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Kriz Analizleri
EF355
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
EF457
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Ekonomi ve Finans İngilizcesi IV
EF458
Bölüm Seçmeli 3 0 7
AB Türkiye Ekonomik İlişkileri
İKT306
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anayasa Hukuku
ML112
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar
ML352
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Düşünceler Tarihi
İKT254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İKT360
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Oyun Teorisi
İKT453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
EK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Excel ile Veri Analizi
EK254
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Varyans Analizi
EK256
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Zarflama Analizi
EK351
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometrik Yazılımlar
EK353
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Veri Madenciliği
EK356
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stokastik Süreçler
EK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Girdi-Çıktı ve Genel Denge Analizi
EK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalite Kontrol
EK457
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
EK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
EK456
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Politika Analizi
EK458
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Davranışsal Finans ve Ekonomi
EF179
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Makroekonomik Politikalar
İKT173
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Ekonomisi
İKT175
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Zaman Serisi Analizi
EK354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Panel Veri Analizi
EK450
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
EK452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öngörü Teknikleri
EK350
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu