Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonometri I
Ders Kodu: EK201
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrenciye korelasyon ve regresyon gibi araçları basit düzeyde kullanabilme yeteneği kazandırmak.

Özet İçerik

Korelasyon analizi, Basit ve çoklu regresyon denklemi, bireysel ve grup anlamlılık testi, Determinasyon katsayısı, spesifikasyon ve fonksiyonel yapı ve kukla değişkenler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN
Öğrenme Çıktıları
1.Zaman ve kesit verileri arasındaki farkı ayırt edebilme
2.İktisat teorisine uygun olarak Ekonometrik modelin amaçlarını tanımlayabilme
3.Modeli uygun Ekonometrik yöntemle seçebilme
4.Ekonometrik model için varsayımları analiz edebilme
5.İlgili konu ile kurulan Ekonometrik modelin bulgularından sonuç çıkarabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.EKONOMETRİ I ( 2000), Şahin AKKAYA-M.Vedat PAZARLIOĞLU, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
2.Ekonometri (2006), Recep TARI, Avcı Ofset, İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonometrinin Amacı, Konusu ve Ekonometrik Bir Araştırmada Takip edilen Aşamalar
2. Hafta - Teorik
Basit Doğrusal Regresyon Modeli (İki Değişkenli Regresyon Modeli); En Küçük Kareler Yöntemi ile Tahmin (EKKY), EKKY varsayımları
3. Hafta - Teorik
Çoklu Regresyon Modeli
4. Hafta - Teorik
Hipotez testleri, Regresyon ve Varyans Analizi
5. Hafta - Teorik
Hipotez testleri, Regresyon ve Varyans Analizi
6. Hafta - Teorik
İki Değişkenli Regresyon Modelleriyle ilgili Diğer Konular
7. Hafta - Teorik
Tek Denklemli Ekonometrik Modellerde Uygulanan Diğer Testler, Model Seçim Kriterleri
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Çoklu Doğrusal Bağlantı, Anlamı, ÇDB Halinde EKK Tahminleri, Ortaya Çıkardığı Sonuçlar, Tespit Edilmesi, ÇDB Problemini Ortadan Kaldırma Yolları
10. Hafta - Teorik
Farklı Varyans, Anlamı, Farklı Varyanslılık Halinde EKK Tahminleri, Ortaya Çıkardığı Sonuçlar
11. Hafta - Teorik
Farklı Varyansın Tespit Edilmesi, Farklı Varyans Problemini Ortadan Kaldırma Yolları
12. Hafta - Teorik
Otokorelasyon, Anlamı, Otokorelasyon Halinde EKK Tahminleri, Ortaya Çıkardığı Sonuçlar
13. Hafta - Teorik
Otokorelasyonun Tespit Edilmesi, Otokorelasyon Problemini Ortadan Kaldırma Yolları
14. Hafta - Teorik
Uygulamalar
15. Hafta - Teorik
Uygulamalar
16. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev92236
Bireysel Çalışma71114
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
5
4
5
5
4
5
4
4
OÇ-2
5
4
5
5
5
5
4
4
4
OÇ-3
4
5
5
4
4
5
4
5
4
OÇ-4
3
4
2
3
4
3
5
2
3
OÇ-5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu