Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonometri II
Ders Kodu: EK202
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Kantitatif veya teorik ekonometrik modelleme alanlarında daha fazla bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.

Özet İçerik

En uygun ekonometrik model tanımlamasının seçiminde ilgili, ilgisiz değişkenleri ve modelin fonksiyonel biçimini doğru olarak kurabilme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AKDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonometrik modellemede daha ileri ve gelişmiş teknikler uygulayarak iktisat teorisini tanımlayabilme
2.En uygun ekonometrik model tanımlamasının seçiminde ilgili, ilgisiz değişkenleri ve modelin fonksiyonel biçimini doğru olarak kurabilme
3.Regresyon analizinde kalitatif değişkenlerin etkilerini ölçebilmek için kukla değişkenlerin oluşturulması, sabit ve eğim kukla değişkenlerinin kullanımlarını örneklerle açıklayabilme
4.Kısa ve uzun dönem ekonomik etkileri sonlu ve sonsuz dağıtılmış gecikmeli ekonometrik modeller yardımı ile inceyebilme
5.Dinamik ekonometrik modellerle beklentilerin nasıl olacağını tanımlayabilme
6.Kısa ve uzun dönem etkileri yakalayabilmek için değişkenlerin zaman serileri özelliklerini dinamik ekonometrik modeller ile belirleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ekonometri II, Şahin Akkaya, M .Vedat Pazarlıoğlu
2.Ekonometri Temel Kavramları, Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan, DER Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Model Spesifikasyonu, Spesifikasyon Hatası ve Yanlış Spesifikasyon Hatası Ayırımı, Spesifikasyon Hatası Çeşitleri
2. Hafta - Teorik
Spesifikasyon Hatalarının Tespit Yöntemleri, Değişkenlerde Ölçme Hataları
3. Hafta - Teorik
Kukla Değişkenli Modelleri, Bir Kukla Değişkenli Model (Varyans Analizi Modelleri), Kukla Değişkenlerin Diğer Kantitatif Değişkenlerle Birilikte Andığı Modeller (Kovaryans Analizi Modelleri)
4. Hafta - Teorik
İkiden Çok Kategorili Kukla Değişkenler ve Bunların Birbirlerini Etkileme Durumu, Mevsimli Etkinin Testi, Parçalı Doğrusal Regresyon
5. Hafta - Teorik
Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller: Doğrusal İhtimali Model, Lojistik Model
6. Hafta - Teorik
Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller: Probit Model, En Çok Benzerlik Yöntemi
7. Hafta - Teorik
Dağıtılmış Gecikmeli Modeller, Gecikme Kavramı ve Bunlarla İlgili Farklı Teknikler: Almon Polinomial Model
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Koyck Modeli, Uyumcu Beklenti Modeli, Kısmi İyileştirme Modeli
10. Hafta - Teorik
Otoregresiv Modellerin Tahmin Yöntemleri: Otoregresiv Modellerin EKK ile Tahmini, Alet Değişken Yöntemi ile Otoregresiv Modellerin Tahmini Otoregresiv Modellerde Otokorelasyonun Tespiti
11. Hafta - Teorik
Eşanlı Denklemli Modeller, Eşanlı Denklemli Model Tanımı, Matematiksel İfadesi, Ardışık Denklem Sistemleri
12. Hafta - Teorik
Yapısal ve İndirgenmiş Modellerin Ayrımı, Eşanlı Denklem Sapması, Eşanlı Denklem Tahminleri
13. Hafta - Teorik
Zaman Serileri Ekonometrisi, Durağanlık, Birim Kökler, İktisatta Nedensellik: Granger Testi
14. Hafta - Teorik
Uygulamalar
15. Hafta - Teorik
Uygulamalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Bireysel Çalışma122248
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
5
5
4
5
4
4
4
4
OÇ-2
4
5
4
4
4
5
4
4
4
OÇ-3
4
3
5
4
5
4
5
4
4
OÇ-4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
OÇ-5
4
5
5
4
5
4
5
4
4
OÇ-6
4
5
4
4
5
5
4
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu