Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yatay Kesit Analizi
Ders Kodu: EK306
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Anket ve deneme deseni verilerinin ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerinin geliştirilmesidir.

Özet İçerik

Tarım işletmeciliği araştırmalarından elde edilen yatay kesit verilerinin; en küçük kareler yöntemini kullanarak çesitli ekonometrik modellerle analizi Tanımlama testleri Farklı varyanslılık testleri Çoklu bağlantı testleri Ağırlıklı en küçük kareler çözümlemeleri Modellemede kukla değişkenlerin kullanımı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonometrik modellerin istatistiksel testlerini yapabilme
2.Tahmin edilen modellere ekonomisi teorisine uygun şekilde gerekli testleri uygulayabilme ve en iyi modelleri geliştirebilme
3.Farklı matematiksel modellerini tahmin edilebilme
4.Ekonometrik modelllere ilişkin matematiksel teknikleri öğrenebilme
5.Ekonomik ve ekonometrik modelleri analiz edebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Davidson, R., MacKinnon, J.G.,Estimation and inference in econometrics, 1993
2.Greene, W.,Econometric Analysis, 4th Ed., 2000
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yatay kesit verilerinin elde edilebileceği kaynaklar
2. Hafta - Teorik
Ekonometrik modelleme ilkeleri ve uygulama örnekleri
3. Hafta - Teorik
En küçük kareler yöntemi ile ekonometrik model tahminleme (GRETL programı ile uygulamalar)
4. Hafta - Teorik
Model ve tahmincilere ilişkin hipotez testleri: F ve t testleri (GRETL programı ile uygulamalar)
5. Hafta - Teorik
Model tanımlama testleri: Wald test (GRETL programı ile uygulamalar)
6. Hafta - Teorik
Model tanımlama testleri: Ramsey Reset test (GRETL programı ile uygulamalar)
7. Hafta - Teorik
Bağımsız Değişkenlerin Seçimi: İhmal Edilen Değişkenler (GRETL programı ile uygulamalar)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Bağımsız Değişkenlerin Seçimi: Gereksiz Değişkenler (GRETL programı ile uygulamalar)
10. Hafta - Teorik
Yaygın Matematiksel Formlarda Tahminleme: Doğrusal Form, Ters Fonksiyon, Yarı Logaritmik Fonksiyonlar, Çift Logaritmik Fonksiyon (GRETL programı ile uygulamalar)
11. Hafta - Teorik
Yaygın Matematiksel Formlarda Tahminleme: Polinomial Fonksiyonlar (GRETL programı ile uygulamalar)
12. Hafta - Teorik
KUKLA DEĞIŞKENLER (GRETL programı ile uygulamalar)
13. Hafta - Teorik
Farklı Varyans testi: Goldfeld Quandt Testi (GRETL programı ile uygulamalar)
14. Hafta - Teorik
Farklı Varyans testi: White Testi (GRETL programı ile uygulamalar)
15. Hafta - Teorik
Logit, Probit, Multinomial logit, Multinomial probit (GRETL programı ile uygulamalar)
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Bireysel Çalışma1336
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı26114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
4
5
4
4
4
5
OÇ-2
5
4
5
4
5
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
5
4
4
5
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu