Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yöneylem Araştırması II
Ders Kodu: EK304
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilere optimal çözümü olmayan ya da optimal çözümünün bulunması çok zor ya da zaman alıcı olan problemleri tanıtarak yaklaşık çözüm metotları ile çözüme ulaşma yeteneği kazandırmaktır.

Özet İçerik

Ulaştırma modeli: Başlangıç çözümü metotları, başlangıç çözümünü optimize etme, ulaştırma modelinde duyarlılık analizi, Atama modeli, Aktarma problemi, Gezgin satıcı problemi, Şebeke analizi : En küçük yayılma ağacı problemi, en kısa yol problemi, en büyük akış problemi, en düşük maliyetli akış problemi, Pert ve Cpm yöntemleri ile proje planlama ve kontrol.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1.Yöneylem araştırması ile ilgili temel kavramları öğrenebilme
2.Yöneylem araştırması tekniklerini uygulamayı öğrenebilme
3.Yöneylem araştırması ile ilgili yeni tekniklerin uygulamasını yapabilme
4.Doğrusal programlama problemlerinin hangi paramatre aralıklarında optimum kalacağını belirlemek için duyarlılık analizi uygulamak.
5.Doğusal programlama problemlerinin ikil karşılıklarını bulmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bazaraa,Mokhhtar, Jarvis John J; 2007, Linear Pogramming and network Flows, Washington
2.Hillier,Frederick S., Lieberman, Gerald J.; 1986, Introduction to Operations Research, Holden-Day, California
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İkilik teorisi ve duyarlılık analizleri
2. Hafta - Teorik
İklilik teorisinin esası, dual problemin orijini
3. Hafta - Teorik
Primal-dual (esas-ikincil)ilişkilerinin özeti
4. Hafta - Teorik
Uygulamalar
5. Hafta - Teorik
İkili problemin ekonomik yorumu
6. Hafta - Teorik
İkili problemin yorumu
7. Hafta - Teorik
Simpleks metodun yorumu
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Primal-dual ilişkileri
10. Hafta - Teorik
Duyarlılık analizinde ikilik teorisinin rolü
11. Hafta - Teorik
Duyarlılık analizinin esası
12. Hafta - Teorik
Duyarlılık analizi uygulamaları
13. Hafta - Teorik
Temel olmayan değişkenlerin katsayılarındaki değişmeler
14. Hafta - Teorik
Temel olan değişkenlerin katsayılarındaki değişmeler
15. Hafta - Teorik
(sağ taraftaki) değişmeler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Bireysel Çalışma1336
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı26114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
5
4
5
4
OÇ-2
4
4
5
4
4
4
OÇ-3
4
4
5
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu