Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması
Ders Kodu: EK460
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Halkla ilişkileri tanımlayabilme; halkla ilişkilerle ilgili alanlar ve bu alanların halkla ilişkilerle benzer ve farklı yönlerini ortaya koyabilme; halkla ilişkilerin dünyada ve Türkiye'de gelişimi ve bu gelişime etki eden temel koşulları açıklayabilme; halkla ilişkiler mesleğinin temel işleri hakkında genel bir fikre sahip olma.

Özet İçerik

Halkla ilişkilerle ilgili tanımlar ve tanımları tarihsel gelişim süreci içinde ele alma; Halkla ilişkilerin dünyada oluşum ve gelişiminin tarihsel süreci; Türkiye'de halkla ilişkilerin oluşum ve gelişimi; Türkiye'de halkla ilişkilerin oluşum ve gelişimine etki eden koşullar; Günümüzde halkla ilişkilerin Türkiye'deki meslek örgütlenmesi ve iş yapış biçimleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Halkla ilişkilerin ne olduğunu ve halkla ilişkiler mesleğinin temel doğasını kavrama
2.Halkla ilişkilerin oluşum ve gelişimine etki eden temel koşulları açıklayabilme
3.Çeşitli problemleri ifade edebilmek için tamsayı programlama modelleri geliştirmek
4.Çeşitli problemlerin çözümü için dinamik programlama modelleri geliştirmek
5.Describe real life applications of linear, integer and dynamic programming models and solve these models using optimization software
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erdoğan, İrfan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları
2.Yakıcı, Ali-Doğan, Mehmet-Yücel, Mustafa-Yelok, Veli Savaş, Üniversiteler İçin Türkçe-2: Sözlü Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Halkla ilişkiler ile ilgili kavramlar; halk ve ilişki
2. Hafta - Teorik
Halkla ilişkilerle ilgili tanımlar; tarihsel gelişim süreci içinde tanımlar ve tanımlara eklenen kavramlar
3. Hafta - Teorik
Halkla ilişkilerin oluşum ve gelişimi; halkla ilişkilerin dünyada oluşum ve gelişim
4. Hafta - Teorik
Türkiye'de halkla ilişkilerin oluşum ve gelişimi; Osmanlı İmparatorluğu öncesi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi halkla ilişkiler
5. Hafta - Teorik
Türkiye'de halkla ilişkilerin oluşum ve gelişimi; Günümüzde halkla ilişkilerin Türkiye'de nasıl algılandığı ve nasıl yapıldığı
6. Hafta - Teorik
Türkiye'de kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler meslek örgütlenmesi ve mesleğin temel doğası
7. Hafta - Teorik
Halkla ilişkiler çalışmalarının aşamaları; Araştırma, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
10. Hafta - Teorik
Konuşma bozuklukları ve bunların giderilmesi
11. Hafta - Teorik
Başarılı bir konuşma için gerekli unsurlar. Konuşma türleri
12. Hafta - Teorik
Tartışma ve türleri: Açık oturum, sempozyum, panel, forum, münazara, kolokyum, konferans
13. Hafta - Teorik
Etkili dinleme, not alma yöntem ve teknikleri
14. Hafta - Teorik
Sese dayalı dil yanlışları
15. Hafta - Teorik
Eleştirel ve yaratıcı düşünme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma101230
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
4
3
4
3
5
OÇ-2
3
4
3
4
3
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu