Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hukukun Temel Kavramları
Ders Kodu: ML105
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin, hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Özet İçerik

Hukukun tanımı ve diğer sosyal düzen kurallarıyla ilişkisi, asli ve yardımcı hukuk kaynakları, sonra normlar hiyerarşisinde anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi, 1982 Anayasasındaki temel hak ve özgürlükler, sağlık hukukunun anayasal temelleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN
Öğr. Gör. Nermin YALÇİN
Öğrenme Çıktıları
1.Genel olarak hukuki konuları doğru tanımlayabilme ve tartışabilme
2.Temel hukuki terimleri açıklayabilme
3.Türk yargılama sisteminin yapısını açıklayabilme
4.Hukukun farklı alanlarında kendisini geliştirebilme
5.Kamu hukuku özel hukuk ayrımı ile normlar hiyerarşisi öğrenilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.AYBAY (Rona), Hukuka Giriş, 9. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013
2.BİLGE (Necip), Hukuk Başlangıcı, Turhan, Ankara, 2013
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş ve Hukuk Kavramı
2. Hafta - Teorik
Hukukun Kaynakları
3. Hafta - Teorik
Hukukun Uygulanması
4. Hafta - Teorik
Hukuk Sistemleri
5. Hafta - Teorik
Hukukun Dalları, Anayasa Hukuku
6. Hafta - Teorik
İdare Hukuku, Ceza Hukuku
7. Hafta - Teorik
Medeni Hukuk (Giriş)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kişiler Hukuku
10. Hafta - Teorik
Eşya Hukuku
11. Hafta - Teorik
Borçlar Hukuku
12. Hafta - Teorik
Ticaret Hukuku
13. Hafta - Teorik
Ticaret Hukuku
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme ve Sunumlar
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme ve Sunumlar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ödev1235
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
2
3
3
3
2
5
4
OÇ-2
4
4
4
4
3
3
5
OÇ-3
3
3
3
3
4
OÇ-4
3
3
3
3
4
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu