Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Borçlar Hukuku
Ders Kodu: ML203
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin sözleşmelerin ve diğer borç ilişkilerinin kurulması ile uygulanmasına ilişkin hükümler konusunda bilgi edinmelerini sağlamak.

Özet İçerik

Borçlar hukukunun genel hükümleri, borcun kaynakları, borçların ifası, yerine getirilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi ve sözleşmelere ilişkin düzenlemeler ana başlıkları altında incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sibel GÜNDÜZ
Öğrenme Çıktıları
1.Borçlar hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimseyebilme ve adil bakış açısı kazanabilme
2.İşletmelerin sözleşmeleri konusundaki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve sonuçları değerlendirebilme
3.Borçlar hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilme
4.Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak
5.Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler
2.Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat -Mahkeme kararları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Borçlar hukukunun konusu, kapsamı ve tarihçesi
2. Hafta - Teorik
Borç ve sorumluluk kavramı
3. Hafta - Teorik
Borcun kaynakları, hukuki işlemlerin çeşitleri
4. Hafta - Teorik
Sözleşmelerin kurulması ve hükümleri
5. Hafta - Teorik
Sözleşmelerin geçersizliği, irade sakatlığı halleri, hukuki işlemlerde temsil
6. Hafta - Teorik
Haksız fiilden doğan borçlar
7. Hafta - Teorik
Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Borçların ifa edilmesi
10. Hafta - Teorik
Borçların yerine getirilmemesinin sonuçları
11. Hafta - Teorik
Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri
12. Hafta - Teorik
Borç ilişkisinde özel durumlar
13. Hafta - Teorik
Alacağın temliki ve borcun nakli
14. Hafta - Teorik
Borçların sona ermesi
15. Hafta - Teorik
Uygulamadaki borç ilişkilerinden doğan sorunların incelenmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev53435
Bireysel Çalışma32315
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
2
3
3
4
3
OÇ-2
4
4
4
3
2
3
OÇ-3
4
4
4
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu