Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ticaret Hukuku
Ders Kodu: ML206
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilere meslek hayatlarında yararlı olacağı umulan ticaret hukuku konularında temel bilgileri vermek.

Özet İçerik

Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret hukukunun konusu, ticari işletme, ticari iş, tacir, fikri ve sınai mülkiyet hakları, haksız rekabet, rekabetin korunması, adi şirket ve ticaret şirketleri gibi konuların incelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlyas KARABIYIK
Öğr. Gör. Sibel GÜNDÜZ
Öğrenme Çıktıları
1.Ticaret hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimseyebilme ve adil bakış açısı kazanabilme
2.İşletmelerin ticari ilişkileri konusundaki hukuki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve sonuçları değerlendirebilme
3.Ticaret hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilme ve iktisat biliminin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilme
4.Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak
5.Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku
2.Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat -Mahkeme kararları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ticaret hukukunun konusu, kaynakları ve tarihi gelişimi
2. Hafta - Teorik
Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler
3. Hafta - Teorik
Tacir ve tacir olmanın hukuki sonuçları
4. Hafta - Teorik
Ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı
5. Hafta - Teorik
Fikri ve sınai mülkiyet hakları, markalar
6. Hafta - Teorik
Haksız rekabet, rekabetin korunması
7. Hafta - Teorik
Ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Adi ortaklıklar, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, ortaklıklarda birleşme ve devralmalar
10. Hafta - Teorik
Kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, limited ortaklıklar
11. Hafta - Teorik
Anonim ortaklıkların kuruluşu ve işleyişi
12. Hafta - Teorik
Anonim ortaklıkta pay kavramı, Sermaye Piyasası Kanununa göre halka açık anonim ortaklıklar, anonim ortaklıkların çıkardığı menkul kıymetler
13. Hafta - Teorik
Ticari ilişkilere ilişkin güncel sorunların incelenmesi
14. Hafta - Teorik
Limited Şirketlerin kuruluşu
15. Hafta - Teorik
Genel tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev52220
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
3
3
3
2
4
OÇ-2
4
3
3
3
4
4
OÇ-3
3
4
3
4
4
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu