Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kamu Ekonomisi
Ders Kodu: ML208
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Kamu ekonomisi değişkenleri ile ekonomik sorunların tartışılmasını sağlamak.

Özet İçerik

Kamu ekonomisinin fonksiyonları. Kamu harcamaları ve etkileri. Kamu gelirleri ve etkileri. Kamu kesimi büyüklüğü ve etkileri. Kamu borçları ve etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Kamu harcamalarını analiz edebilme
2.Kamunun ekonomideki payını yorumlayabilme
3.Kamu ekonomisinde siyasal kararların etkisini analiz edebilme
4.Kamu gelirlerini analiz edebilme
5.Oylama sistemlerinin iktisadi açıklamalarını ve yaklaşımlarını analiz eder ve paradoksal sonuçları tartışır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şener, Orhan, (2008), Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi, Beta Basım Yayım ve Dağıtım, 10. Baskı, İstanbul
2.www.maliye.gov.tr www.tüik.gov.tr
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kamu ekonomisinin içeriği
2. Hafta - Teorik
Kamu ekonomisinin fonksiyonları
3. Hafta - Teorik
Kamu kesimi büyüklüğü ve etkileri
4. Hafta - Teorik
Kamusal mal ve özellikleri
5. Hafta - Teorik
Dışsallıklar
6. Hafta - Teorik
Gelir dağılımı
7. Hafta - Teorik
Kamu harcamaları ve etkileri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Kamu gelirleri
10. Hafta - Teorik
Vergiler
11. Hafta - Teorik
Vergileme ilkeleri
12. Hafta - Teorik
Vergilerin ekonomik etkileri
13. Hafta - Teorik
Siyasal kararlar ve kamu ekonomisi
14. Hafta - Teorik
Kamu borçları ve etkileri
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma63336
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
5
4
4
OÇ-2
4
4
4
3
3
4
OÇ-3
4
4
3
3
4
OÇ-4
3
3
4
4
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu