Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İstatistik I
Ders Kodu: EK105
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İktisadi ilişkilerin analizi için gerekli olan temel istatistiksel yöntemleri tanıtmak.

Özet İçerik

Data ve istatistik: Temel matematiksel kavramların gözden geçirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1.Tanımlayıcı istatistikleri öğrenme ve yorumlayabilme
2.Olasılık dağılımlarını öğrenebilme
3.Nokta ve aralık tahmini yapabilme
4.Excel ile dağılım analizi yapabilme
5.Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Newbold,P. , Paul William Carlson and B. Thorne(2010) Statistics for Business and Economics, 7th Edition
2.Michael Barrow, (2006) Statistics for Economics, Accounting and Business Studies, Pearson Education, UK
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı - Temel matematiksel kavramların gözden geçirilmesi -Kitle ve örneklem: tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik
2. Hafta - Teorik
Sıklık dağılımları Sınıf aralıkları ve sınıf limitleri Sınıf sınırları -Sıklık dağılılarının oluşturulmasında genel kurallar -Histogram ve sıklık poligonları
3. Hafta - Teorik
Göreli sıklık dağılımları Birikimli sıklık dağılımları Sıklık eğrileri
4. Hafta - Teorik
Tanımlayıcı istatistikler Artimetik ortalama Ağırlıklı aritmetik ortalama Ortanca Mod Geometrik ortalama Harmonik ortalama
5. Hafta - Teorik
Dağılım Ölçüleri - Varyans ve Standard sapma - T Ortalamadan sapma - Standart sapmanın özellikleri - Mutlak ve göreli yayılım, değişim katsayısı, değişken standardizasyonu.
6. Hafta - Teorik
Excel Uygulamaları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
AraSınav
9. Hafta - Teorik
Excel Uygulamaları
10. Hafta - Teorik
Süreksiz ve sürekli olasılık dağılımları - Binomial dağılım - Poisson dağılımı - Normal dağılım
11. Hafta - Teorik
Örneklem ve örneklem dağılımı - Örneklem dağılımı - Ortalama için örneklem dağılımı - Oranlar için örneklem dağılımı - Farklar ve toplamlar için örneklem dağılımı
12. Hafta - Teorik
Güven aralıkları - ortalama için güven aralıkları - farklar ve toplamlar için güven aralığı
13. Hafta - Teorik
İstatistiksel çıkarım tahminleme -Normal dağılım ile tahmin - t dağılımı ile tahmin
14. Hafta - Teorik
Parametrelerin Tahmini Sapmasız tahmin Etkin tahmin
15. Hafta - Teorik
Parametrelerin Tahmini, Nokta tahmin ve aralık tahmini, Kitle için güven aralığı tahmini
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma73235
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
4
3
4
3
4
4
5
OÇ-2
4
3
4
5
4
3
4
3
4
OÇ-3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
OÇ-4
4
3
5
4
3
4
3
4
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu