Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu: EF456
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve organizasyon yönetimi öğrenimi için bir altyapı oluşturmak.

Özet İçerik

Yönetimle İlgili temel kavramlar, Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler, sistem teorisi, durumsallık teorisi, çağdaş yönetim teorileri,motivasyon, liderlik ve iletişim, güç ve politika.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1. Yönetim kavram ve esaslarını tanımlayabilme
2.Yönetim biliminin gelişimini ve yönetim teorilerini açıklayabilme
3.Rasyonel karar verme sürecini açıklayabilme
4.Örgütsel değişimi ve örgütlerde çatışmayı açıklayabilme
5.Çalışan davranışlarının dinamiklerini tam olarak anlayarak çözülebilecek sorunların yelpazesini belirleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İşletme Yöneticiliği, Koçel, Tamer, Beta, İstanbul, 2010
2.İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Ertürk, Mümin, Beta, 2009
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Yönetim Kavramı ve Esasları
2. Hafta - Teorik
Yönetim Biliminin Gelişimi ve Örgüt Teorileri
3. Hafta - Teorik
İşletmelerde Karar Verme Süreci
4. Hafta - Teorik
Örgütsel Planlama: Örgütsel Amaçların Belirlenmesi ve Planların Geliştirilmesi
5. Hafta - Teorik
Örgütleme: Tanım ve İlkeler
6. Hafta - Teorik
Örgütleme: Organizasyon Yapısı ve Tasarımı
7. Hafta - Teorik
Yöneticilik ve İletişim
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Yöneticilik ve Liderlik
10. Hafta - Teorik
Yöneticilik ve Motivasyon
11. Hafta - Teorik
Örgütlerde Gruplar ve Takımlar
12. Hafta - Teorik
Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi
13. Hafta - Teorik
Örgütsel Kontrol Süreci ve Örgütsel Etkililik
14. Hafta - Teorik
Örgütsel Değişim
15. Hafta - Teorik
Proje sunumları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev52220
Bireysel Çalışma102130
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
4
3
2
3
4
3
3
2
OÇ-2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
OÇ-3
3
3
5
3
5
2
3
5
3
OÇ-4
3
2
3
3
4
3
3
4
3
OÇ-5
2
4
4
4
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu