Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Matematiksel İstatistik II
Ders Kodu: EK204
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin istatistik teorisinde geçerli olan temel kavramları matematiksel olarak ifade edebilmelerini, özel olasılık dağılım fonksiyonları ve yoğunluk fonksiyonlarını ayırt edebilmelerini, temel limit teoremlerini, rasgele değişkenlerin fonksiyonlarına ilişkin dönüşümleri, tahmin teorisine ilişkin temel prensipleri, tahmin edicilerin özelliklerini, hipotez testine ait temel kavramları ve uygulamalarını kavrayabilmelerini ve varyans analizini uygulayabilmelerini sağlanmak.

Özet İçerik

Basit olasılık hesaplamaları, Rasgele değişken, örneklem uzayı, olasılık dağılışları, dağılım fonksiyonu, kesikli ve sürekli fonksiyonlar, olasılık yoğunluk fonksiyonu tanımları ve örnekleri, Bileşik olasılık dağılışları, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, Marjinal dağılım ve koşullu dağılım fonksiyonları, Matematiksel beklenen değer kavramı, Moment kavramı ve moment çıkarıcı fonksiyon kullanımı, Limit teoremleri, Özel olasılık dağılım fonksiyonları, Özel olasılık yoğunluk fonksiyonları, Rasgele değişkenlerin fonksiyonları ve dönüşüm yöntemleri, Tahmin teorisine ait temel prensipler ve tahmin edici özellikleri, Hipotez testine ait temel kavramlar ve uygulamaları, Varyans analizi uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Öğrenme Çıktıları
1.Rastgele değişken kavramını ifade edebilme.
2.Olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını ifade edebilme.
3.Özel olasılık ve yoğunluk fonksiyonlarını ayıt edebilme.
4.Tahmin teorisine ilişkin temel kavramları edinebilme.
5.Kesikli ve sürekli rassal değişkenlere ait olasılık fonksiyonlarını kullanarak olasılık hesaplayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Freud, J.,E.,”Mathematical Statistics”
2.Larsen, R., J., Marx, M., L., “An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications”
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstatistiksel yorumlama ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Tahminleme kavramı, Tahminleyicilerin 4 özelliği: Sapmasızlık, Minimum varyans, tutarlılık ve yeterlilik.
3. Hafta - Teorik
Tahminlemede momentler yöntemi
4. Hafta - Teorik
Tahminlemede en çok olabilirlik yöntemi
5. Hafta - Teorik
Bilinen kesikli ve sürekli dağılımlar için momentler yöntemi ile tahminleyicilerin elde edilmesi
6. Hafta - Teorik
Bilinen kesikli ve sürekli dağılımlar için en çok olabilirlik yöntemi ile tahminleyicilerin elde edilmesi
7. Hafta - Teorik
Momentler ve En çok olabilirlik tahminleyicilerinin özelliklerinin karşılaştırılması
8. Hafta - Teorik
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Hipotez testleri teorisi
10. Hafta - Teorik
Testin gücünün hesaplanması
11. Hafta - Teorik
Olabilirlik oranı testi
12. Hafta - Teorik
Neyman-Pearson lemma
13. Hafta - Teorik
Neyman-Pearson lemma
14. Hafta - Teorik
Sıra istatistikleri ve sıra istatistiklerinin dağılışları
15. Hafta - Teorik
Sıra istatistikleri ve sıra istatistiklerinin dağılışları
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
4
3
4
3
4
4
4
OÇ-2
4
5
4
5
3
4
3
4
3
OÇ-3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
OÇ-4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu