Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Yönetim I
Ders Kodu: EF305
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İşletmelerde kısa vadeli finansal politikaların işleyişini öğretmek.

Özet İçerik

Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve analizi, alacakların yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi, kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmelerde kısa vadeli finansal yönetimin amacını tanımlayabilme
2.Firmaların mali tablolarındaki verileri likidite, karlılık, aktivite ve kaldıraç gibi çeşitli açılardan ayırt edebilme
3.Firmaların kısa vadeli yatırım ve finansman politikalarını belirleyebilme
4.Uygun kısa vadeli yatırım ve finansman politikalarını çeşitli yöntemler yardımıyla değerlendirebilme
5. Portföy yönetimi ve çeşitlendirmesi konusunda bilgi sahibi olacaktı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dağlı, Hüseyin. 2010; Finansal Yönetim, Derya Kİtabevi, Trabzon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Nakit akışları
3. Hafta - Teorik
Paranın zaman değeri; basit faiz
4. Hafta - Teorik
Finansal analiz; oran analizi
5. Hafta - Teorik
Finansal analiz; oran analizi
6. Hafta - Teorik
Dikey analiz; trend analizi, analizin sınırları
7. Hafta - Teorik
Finansal planlama,bütçeleme,nakit bütçesi,proforma finansal tablolar
8. Hafta - Teorik
Başabaş analizi, faaliyet başabaş noktası, finansal başabaş noktası; kaldıraç dereceleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Çalışma sermayesi yönetimi ve analizi
11. Hafta - Teorik
Nakit yönetimi ve analizi
12. Hafta - Teorik
Alacak Yönetimi ve analizi
13. Hafta - Teorik
Stok yönetimi ve analizi
14. Hafta - Teorik
Kısa vadeli finansman; maliyet, ticari krediler; tahakkuklar ve müşteri avansları
15. Hafta - Teorik
Kısa vadeli banka kredileri, menkul kıymetler, diğer kısa vadeli kaynaklar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
5
5
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
5
2
2
2
3
OÇ-3
4
4
4
2
5
2
2
3
3
OÇ-4
4
4
5
2
5
5
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
5
4
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu