Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Yönetim II
Ders Kodu: EF306
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Finans biliminin temel kavramları ve konuları açıklamak. Öğrencilerin ileride iş yaşamında karşılaşabilecekleri finansal sorunları daha iyi tanıyarak çözümlemelerine ve alacakları finansal kararlara yardımcı olacak bilgi, teknik ve yöntemleri öğretmek.

Özet İçerik

Bu derste finansal yönetimle ilgili temel kavram ve konuların açıklanması. Bu doğrultuda finansal yönetime giriş, finansal tablolar ve nakit akımı, finansal tabloların analizi, uzun dönemli finansal planlama ve büyüme, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi ve proje analizi konularının el alınması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER
Öğrenme Çıktıları
1. İşletmelerde finans fonksiyonun yeri, amacı ve önemini kavrayarak, finans fonksiyonundaki süreçleri ve yerine getirilen işlevleri öğrenebilme
2.İşletmeler ile ilgili finansal verileri tanımlayarak, finans biliminde kullanılan teknik ve yöntemler aracılığıyla bu verileri değerlendirebilmek ve yorumlayabilme
3.Finans alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilme
4.İşletme birleşmeleri ve satın almalarının finansal boyutlarını öğrenecektir.
5.Özel finans konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ross S.A.,Westerfield R.W., Jordan B.D., (2008), Corporate Finance Fundamentals, 8th Edition,.USA
2.Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. (2009), Fundamentals of Corporate Finance, 6th Edition, USA: Mc-Graw Hill
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Finansal Yönetime Giriş
2. Hafta - Teorik
Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu
3. Hafta - Teorik
Finansal Tablolar: Nakit Akımı
4. Hafta - Teorik
Finansal Tablolar Analizi: Nakit Akım Analizi, Dikey ve Yatay Analiz
5. Hafta - Teorik
Finansal Tablolar Analizi: Rasyo Analizi, Dupont Eşitliği
6. Hafta - Teorik
Uzun Dönemli Finansal Planlama ve Büyüme: Finansal Planlama Kapsamı ve Modelleri
7. Hafta - Teorik
Uzun Dönemli Finansal Planlama ve Büyüme: Satışların Yüzdesi Yöntemi, İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Paranın Zaman Değerine Giriş
10. Hafta - Teorik
İskonto Edilmiş Nakit Akımlarının Değerlenmesi
11. Hafta - Teorik
Sermaye Bütçelemesi: Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi, İskonto Edilmiş Geri Ödeme Süresi
12. Hafta - Teorik
Sermaye Bütçelemesi: Ortalama Karlılık Oranı, İç Karlılık Oranı, Karlılık Endeksi
13. Hafta - Teorik
Sermaye Bütçelemesi: Yatırım Kararlarının Alınması
14. Hafta - Teorik
Proje Analizi ve Değerlendirmesi: NBD Tahminlerinin Değerlendirilmesi, Senaryo ve Duyarlılık Analizleri
15. Hafta - Teorik
Proje Analizi ve Değerlendirmesi: Kara Geçiş Analizi, Faaliyet Kaldıracı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
2
5
5
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
5
5
5
5
2
5
5
5
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
4
4
5
OÇ-4
3
5
5
5
4
5
4
4
4
OÇ-5
4
5
5
5
5
5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu