Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonomi ve Finans İngilizcesi III
Ders Kodu: EF457
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri dört dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirmek.

Özet İçerik

Öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kelime ve gramer bilgisini geliştirebilme
2.Okuma yeteneğini geliştirebilme
3.Yazma yeteneğini geliştirebilme
4.Hızlı ve etkin okumaya ilişkin temel becerileri edinip bunları sözlü çeviri ortamında uygulayabilme
5.Farklı İngilizce ve Türkçe metinlerde özel terminolojiye hazırlanarak yazılı metinden sözlü çeviri yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.New Success Intermediate Students? Book Stuart McKinlay, Bob Hastings Pearson Publishing (2012)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanımı ve tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Parçayla ilgili soru cevaplama İçerikten anlam çıkartma ?reported speech? ?reporting verbs?
3. Hafta - Teorik
İş ve eğitimle ilgili kelimeler Soru ve emir cümlelerini aktarma Karşılaştırma yapma, bir resmin parçalarını tanımlama
4. Hafta - Teorik
Edilgen yapı Parçayla ilgili soru cevaplama Hava yolu seyahatiyle ilgili kelime bilgisi
5. Hafta - Teorik
Koşul cümleleri Parçayla ilgili soru cevaplama
6. Hafta - Teorik
Duygu bildiren kelimeler Parçayla ilgili soru cevaplama
7. Hafta - Teorik
1. Sağlık durumu ile ilgili kelime bilgisi 2. Pişmanlık bildiren yapılar 3. Doğru cevabı bulmak için dinleme 4. Deneyimlerle ilgili konuşma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Parçayla ilgili soru cevaplama Gerçeği fikirden ayırma Sağlıkla ilgili kelimeler
10. Hafta - Teorik
Bir işi yaptırmak için kullanılan kalıplar Dış görünüş için kullanılan kelimeler Diş görünüşü tarif etme Aynılıklar, farklılıklarla ilgili konuşma
11. Hafta - Teorik
Mastar fiil yapısı Soru cevaplamak için okuma
12. Hafta - Teorik
Mastar fiil yapısı Soru cevaplamak için okuma
13. Hafta - Teorik
Soruları eşleştirmek için dinleme Alışveriş için kullanılan kelimeler Şikayetlere cevap verme
14. Hafta - Teorik
Kalıplar Şikayet mektubu yazma
15. Hafta - Teorik
Tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev122248
Bireysel Çalışma101120
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
2
5
2
2
2
OÇ-2
4
4
4
2
2
2
2
3
3
OÇ-3
3
3
3
4
4
4
5
2
2
OÇ-4
4
2
5
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
5
5
2
4
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu