Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İstatistik II
Ders Kodu: EK106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin bir kitle hakkında o kitleden alınan rastgele örneklemi kullanarak istatistiksel çıkarsamalar yapabilmelerini sağlamak.

Özet İçerik

İstatistiksel tahmin, aralık tahminleri, hipotez testleri, varyans analizi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1.Kitle ortalaması, kitle varyansı ve kitle oranı ile ilgili hipotez testi sonuçlarını yorumlayabilme
2.Belirleyicilik katsayısı ve korelasyon katsayısı anlamlarını kavrayabilme
3.Tahmin, tahmin edici ve özelliklerini öğrenme
4.Uyum iyiliği testlerini uygulayabilme
5.Rasgele değişkenlerin momentlerini elde etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şenol, S., “Çıkarsamalı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım
2.Applied Statistics, J. Neter, W. Wasserman, G.A. Whiıtmore, Simon & Schuster, Inc., 4th ed.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, İçerik, Kaynaklar
2. Hafta - Teorik
Ki-kare dağılımı, F dağılımı, T-dağılımı
3. Hafta - Teorik
χ2 Testleri (Uyum iyiliği testleri)
4. Hafta - Teorik
İstatistiksel Tahmin (Tahmin, tahmin edici ve özellikleri, en çok olabilirlik tahmin edicileri, momentler yöntemi tahmin edicileri)
5. Hafta - Teorik
Aralık Tahminleri (kitle ortalaması, µ, için güven aralığı, iki ortalamanın farkı için güven aralığı)
6. Hafta - Teorik
Aralık Tahminleri (kitle varyansı, σ2, için güven aralığı, varyansların oranı için güven aralığı, oranlar için güven aralığı, kitle oranlarının farkı için güven aralığı)
7. Hafta - Teorik
Hipotez Testleri (Hata tipleri, kitle ortalaması için hipotez testi)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Hipotez Testleri (İki ortalamanın karşılaştırılması, varyans için hipotez testleri)
10. Hafta - Teorik
Hipotez Testleri (Oranlar için hipotez testleri)
11. Hafta - Teorik
Varyans Analizi (Tek yönlü)
12. Hafta - Teorik
Varyansların Homojenlik Kontrolü (Bartlett Testi)
13. Hafta - Teorik
Regresyon (Basit doğrusal regresyon, regresyon parametrelerinin tahmini)
14. Hafta - Teorik
Regresyon (Regresyon parametreleri için güven aralıkları ve hipotez testleri, varyans analizi)
15. Hafta - Teorik
Belirleyicilik katsayısı, korelasyon katsayısı
16. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma73235
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
4
3
5
5
3
3
3
OÇ-2
3
4
3
4
3
5
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
5
5
5
5
4
4
OÇ-4
4
3
5
5
3
5
4
4
4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu