Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisat I
Ders Kodu: İKT101
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Temel ekonomik kavramları sunmak. Hane halkları, firmalar ve endüstrilerin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek.

Özet İçerik

Tüketici davranışı teorisi, firma teorisi, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları, fiyatın belirlenmesi, piyasa yapıları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU
Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Öğrenme Çıktıları
1. Temel ekonomik kavramları öğrenebilme
2.Rasyonel karar verebilmeyi ve tercih yapabilmeyi öğrenebilme
3. Tüketici ve üretici davranışını analiz edebilme
4.Devletin mikro ekonomideki rolünü anlayabilme
5.Dışa açık ve kapalı ekonominin özelliklerini kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Dinler, Z.(2012). İktisata Giriş, 18. Basım, Ekin Kitapevi Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mikroiktisadi kavramlar (iktisat, istekler, ihtiyaçlar, mal ve hizmetler, kıtlık, tercih, fırsat maliyeti, talep, arz ve ekonomik sistemler), iktisadi karar verici birimler
2. Hafta - Teorik
Talep ve arzın belirleyicileri, talep ve arz eğrilerinin elde edilmesi, talep ve arzdaki değişmeler
3. Hafta - Teorik
Piyasa dengesi ve dengenin değişmesi, hükümet müdahaleleri (tavan ve taban fiyat uygulamaları)
4. Hafta - Teorik
Talep ve arz esneklikleri ; esnekliğin belirleyicileri
5. Hafta - Teorik
Tüketici tercihleri ve seçimleri ; faydanın ölçülmesi
6. Hafta - Teorik
Bütçe kısıtı, fayda maksimizasyonu (tüketici dengesi) ve dengedeki değişmeler
7. Hafta - Teorik
Kısa ve uzun dönemde üretim süreci ve her iki dönemde karı maksimize eden firma davranışı
8. Hafta - Teorik
Kısa dönem maliyetler ve uzun dönem maliyetler ve üretim kararları; ölçek ekonomileri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Mal piyasaları: tam rekabet piyasası
11. Hafta - Teorik
Monopol piyasası
12. Hafta - Teorik
Monopolcü rekabet piyasaları
13. Hafta - Teorik
Oligopol ve oyun teorisi
14. Hafta - Teorik
Faktör piyasalarına giriş
15. Hafta - Teorik
Genel denge ve etkinlik
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72335
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
5
3
3
3
3
4
4
OÇ-2
4
4
4
3
3
3
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
OÇ-4
3
5
5
4
4
4
3
3
3
OÇ-5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu