Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisat II
Ders Kodu: İKT102
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İktisat biliminin makro öğelerine dair giriş düzeyinde kavrayış sağlamak

Özet İçerik

Bu ders milli gelirin belirlenmesi, kısa vadede toplam talep ve toplam arz analizi ve uzun vadede, para politikası, enflasyon, işsizlik, kamu açıklarının, ekonomik büyüme, ticaret politikası, döviz kurları ve denge kavramlarını kapsar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU
Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Öğrenme Çıktıları
1.Makroekonominin temel prensipleri ile tanışırlar.
2.Ekonomik olayların anlaşılmasını kolaylaştırır.
3.Milli geliri; üretim, gelir ve harcama yöntemlerine göre analiz edebilme.
4.Çalışma (istihdam) konusunun makroekonomik önemini değerlendirebilme.
5.Tüketim, yatırım ve devlet harcamalarının ve dış ticaretin, milli gelirin oluşumundaki önemini açıklayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ARDIÇ, OĞUZHAN (2011). MAKRO İKTİSAT , AGON YAYINLARI, 7. BASIM, ANKARA
2.ÜNSAL, ERDAL (2009). MAKRO İKTİSAT, İMAJ YAYINCILIK, 8. BASIM, ANKARA.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, makro-ekonomik akımın doğuşu ve makro modeller
2. Hafta - Teorik
Milli geliri ile ilgili kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler, denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, toplam talep ve toplam arz kavramları
3. Hafta - Teorik
Paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, paranın makro ekonomideki rolü, para ve faiz düzeyi ilişkisi
4. Hafta - Teorik
Para piyasasında denge LM eğrisi, mal piyasasında denge IS eğrisi
5. Hafta - Teorik
Milli gelirin genel dengesi: para ve mal piyasasında eş-anlı denge
6. Hafta - Teorik
Paranın değeri sorunu, para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki
7. Hafta - Teorik
Merkez bankasının para arzını kontrolü, para politikasının amacı ve para politikası araçları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Enflasyon kavramı, türleri, nedenleri, etkileri ve enflasyonla mücadele
10. Hafta - Teorik
İstihdam ve işsizlik kavramı, işsizlik türleri, işsizlikle mücadele, enflasyon işsizlik ilişkisi
11. Hafta - Teorik
Ekonomik hayatta konjonktürel dalgalanmalar, ekonomik istikrar politikaları
12. Hafta - Teorik
Keynesyen maliye ve monetarist para politikaları
13. Hafta - Teorik
Dış ticaret teorilerine giriş, mutlak ve mukayeseli üstünlükler teorileri
14. Hafta - Teorik
Ülkelerin dış ticaret politikaları, ekonomik bütünleşme hareketleri, dış ödemeler bilançosu ve döviz piyasası
15. Hafta - Teorik
Uluslararası para sistemleri, ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders341557
Bireysel Çalışma72335
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı119120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
4
4
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
4
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-3
5
3
3
3
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
4
3
3
3
3
4
4
3
OÇ-5
3
3
3
3
4
4
4
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu