Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisat Matematiği II
Ders Kodu: İKT108
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğrenciye iktisadi olguların matematiksel yöntemlerle nasıl çıkarılacağını göstermek ve elde edilen sonuçların ekonomik olarak ne anlama geldiğini yorumlamak.

Özet İçerik

Dinamiklik ve İntegral: Belirsiz İntegral, Alan ve Belirli İntegraller, Kısmi İntegral, Çeşitli İntegral Uygulamaları, Türevsel Denklemler, Finansal Konular: Faiz Oranları ve Bugünkü Değer, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Karşılaştırmalı Statik, Çok Değişkenli Optimizasyon, Kısıtlı Optimizasyon, Matris ve Vektör Cebiri, Determinant ve Matrisler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1. İntegral aracının matematiksel ve iktisadi olarak kullanabilme
2.Temel finansal konulara ilişkin bir ön birikim oluşturulması ve bugünkü-gelecekteki değer hesabı konusunda bir perspektif edinebilme
3.Öğrencilerin çok değişkenli fonksiyonel ilişkileri iktisadi örneklere uygulayabilmesi ve çok değişkenli optimizasyon yapabilme
4.Çok değişkenli denklem sistemlerine bir geçiş bağlamında en temel düzeyde matris ve vektör cebirini öğrenebilme
5.İktisadi değişkenlerin matematiksel açıklamalarını yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sydsaeter K. ve Hammond P. (2004), Ekonomik Analiz İçin Temel Matematik, Turhan Kitabevi, Ankara
2.Chiang, A. C. (2003), Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Teori Yayınları, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dinamiklik ve İntegral: Belirsiz İntegral
2. Hafta - Teorik
Alan ve Belirli İntegraller
3. Hafta - Teorik
Kısmi İntegral
4. Hafta - Teorik
Çeşitli İntegral Uygulamaları
5. Hafta - Teorik
Diferansiyel Denklemler
6. Hafta - Teorik
Finansal Konular: Faiz Oranları ve Bugünkü Değer I
7. Hafta - Teorik
Finansal Konular: Faiz Oranları ve Bugünkü Değer II
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
10. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
11. Hafta - Teorik
Karşılaştırmalı Statik
12. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Optimizasyon
13. Hafta - Teorik
Kısıtlı Optimizasyon
14. Hafta - Teorik
Matris ve Vektör Cebiri
15. Hafta - Teorik
Determinant ve Matrisler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma100110
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
4
3
3
4
4
3
3
4
OÇ-2
3
3
3
4
4
5
4
3
3
OÇ-3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
OÇ-4
4
4
4
4
4
4
5
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
4
4
4
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu