Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makro İktisat I
Ders Kodu: İKT203
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilere milli gelirin hesaplanması, işsizlik, enflasyon, durgunluk, ekonomik büyüme, faiz ve ücret düzeyinin belirlenmesi gibi temel makro iktisat kavramlarını giriş düzeyinde vermek ve analiz etmek.

Özet İçerik

Makro iktisadın kapsamı, milli gelir hesaplaması, tüketim ve yatırım, çarpan analizi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kurları, ödemeler dengesi, maliye politikası, para arzı ve talebi, para politikası, mal ve para piyasaları arasında etkileşim, toplam talep, toplam arz, milli gelir ve fiyat düzeyi, makro iktisatta son yıllarda gelişmeler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ
Öğrenme Çıktıları
1. Temel makro iktisat kavramlarını öğrenme ve anlayabilme
2.Değişik yöntemlerle milli gelir hesaplarını yapabilme
3.Maliye ve Para politikasının işleyişini ve etkileşimini kavrayabilme
4.Mal piyasası ve para piyasası arasındaki ilişki yardımıyla politika değişiklerinin etkilerini anlayabilme
5.Devletin ekonomideki rolünü açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Zeynel Dinler (2000) “İktisada Giriş”, Ekin Kitabevi, Bursa
2. Richard G. Lipsey and Paul N. Courant (1996) “Economics”, Harper Collins
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Makro İktisadın kapsamı ve temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Ekonominin Performansını Ölçme: Milli Gelir Hesaplaması
3. Hafta - Teorik
Büyüme, Verimlilik, İstihdam ve Enflasyon
4. Hafta - Teorik
Toplam Harcama ve Milli Gelir Dengesi
5. Hafta - Teorik
Hükümet ve Maliye Politikası
6. Hafta - Teorik
Para Arzı
7. Hafta - Teorik
Para Talebi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Denge Faiz Düzeyinin Belirlenmesi ve Para Politikası
10. Hafta - Teorik
Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon
11. Hafta - Teorik
Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon
12. Hafta - Teorik
Emek Piyasası, İşsizlik ve Enflasyon
13. Hafta - Teorik
Makroekonomi Tartışmalar: Monetarizm, Yeni Klasik Teori ve Arz-Yönlü İktisat
14. Hafta - Teorik
AçıkEkonomi Makro İktisadı
15. Hafta - Teorik
Ödemeler Dengesi ve Doviz Kurları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma121236
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı19110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
3
3
3
4
4
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
4
4
4
3
4
OÇ-3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
OÇ-4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
OÇ-5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu