Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makro İktisat II
Ders Kodu: İKT204
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders modern makroekonominin yapı taşlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak makroekonominin Neo-Klasik/ Yeni-Klasik yorumu takip edilmektedir. Bu yaklaşım iktisadi ajanların (bireyler, firmalar ve hükümet) serbest piyasa ekonomisi altında karar alma süreçlerini ele almaktadır. Bu çerçeve içinde makroekonominin nasıl çalıştığını anlamak için kullanılan bazı teknik kavramlar matematiksel altyapı gerektirdiği için öğrencilerinin yüksek matematik bilgilerini anımsamasında fayda vardır.

Özet İçerik

Bu ders makroekonominin ilgi alanlarının ve ulusal gelir hesaplarının öğrenciye anlatılmasıyla başlamaktadır. Devamında, tekdönemli (statik) kısmi ve genel denge makroekonomik modelleri hem şekilsel hem de cebirsel olarak geliştirilmektedir. Üçüncü olarak, ikidönemli kısmi ve genel denge makro modelleme yaklaşımları yine şekilsel ve cebirsel olarak ele alınmaktadır. Son olarak, çokludönem denge modellemesi ve politika analizleri çalışılmaktadır. Bu ders ayrıca makro modellemenin piyasa çözümü ve sosyal planlama çözümlerini ele almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Neo-Klasik/ Yeni-Klasik makroekonominin kuramlarını, kavramlarını ve rolünü yorumlayabilir.
2. Makroekonominin pratik (gerçek yaşam) meselelerini teorik çerçeve kullanarak tartışabilir.
3.Neo-Klasik/ Yeni-Klasik makroekonomi ile Keynesyen makroekonomi arasındaki farkları karşılaştırabilir.
4.Devletin ekonomideki rolünü açıklayabilme
5.Makro ekonomik değişkenlerin dünya ekonomisindeki rolünü anlayabilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Stephen D. Williamson (SDW), Macroeconomics, Fifth Edition (2013), Prentice Hall Hakan
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş ve makro değişkenlerin ölçümü
2. Hafta - Teorik
Makro değişkenlerin ölçümü
3. Hafta - Teorik
Tüketici ve firma davranışı
4. Hafta - Teorik
Tüketici ve firma davranışı
5. Hafta - Teorik
Kapalı ekonomi/ tekdönem modeller
6. Hafta - Teorik
Kapalı ekonomi/ tek-dönem modeller
7. Hafta - Teorik
İkidönem model
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
9. Hafta - Teorik
İki-dönem model
10. Hafta - Teorik
Reel Zamanlararası model
12. Hafta - Teorik
Reel Zamanlararası model
13. Hafta - Teorik
Denge-piyasa iş çevrimi modelleri
14. Hafta - Teorik
Denge-piyasa iş çevrimi modelleri
15. Hafta - Teorik
Keynesyen İş Çevrimi Kuramı
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma121236
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
3
4
3
3
3
4
3
OÇ-2
3
3
3
4
4
4
3
5
4
OÇ-3
3
3
4
4
3
3
5
3
5
OÇ-4
3
3
4
4
4
3
5
3
5
OÇ-5
3
3
4
3
5
4
3
5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu