Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Tablolar Analizi
Ders Kodu: EF211
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bilanço ve gelir tablosu gibi temel tabloların yanı sıra ek tabloların da nasıl hazırlandığını ve mali analiz tekniklerini örneklerle öğrencilere öğretmek.

Özet İçerik

Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan ve bilgi kullanıcılarına özellikle planlama, karar alma ve kontrol aşamalarında finansal bilgi ihtiyacını karşılayan finansal tabloların (temel ve ek tabloların) içeriklerinin ve söz konusu tabloların analizinde kullanılan tekniklerin örneklerle ele alınması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Mali tabloları ve ilkelerini tanıtabilme, tabloların hazırlanışını verebilme
2.Mali analiz tekniklerini tanıtabilme
3.Analiz sonuçlarını sektörel bazda yorumlayabilme
4. Finansal tablo sonuçlarını yorumlayabilmek ve finansal durum tespiti yapabilmek.
5.Enflasyonun finansal tablolar üzerinde nasıl bir etki yaptığını açıklayabilmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Baran Ofset, 2007
2.Öztin, Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım Yayım,2013
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Finansal Tablolar ile İlgili Genel Bilgiler, Finansal Tabloların Kullanıcıları ve İhtiyaçları, Finansal Tabloların Nitelikleri, Kullanım sınırları
2. Hafta - Teorik
Bilançonun Tanımı, Önemi, İlkeleri, Şekilleri
3. Hafta - Teorik
Bilanço Örnek Uygulaması
4. Hafta - Teorik
Gelir Tablosunun Tanımı, Önemi, İlkeleri
5. Hafta - Teorik
Gelir Tablosu Örnek Uygulaması
6. Hafta - Teorik
Satışların Maliyeti Tablosu ve Hazırlanışı
7. Hafta - Teorik
Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve Hazırlanışı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Nakit Akış Tablosu ve Hazırlanışı
10. Hafta - Teorik
Nakit Akış Tablosu ve Hazırlanışı
11. Hafta - Teorik
Kar Dağıtım Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
12. Hafta - Teorik
Finansal tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler- Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ve Örnek Uygulama
13. Hafta - Teorik
Yüzde Yöntemi ile Analiz ve Örnek Uygulama
14. Hafta - Teorik
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)
15. Hafta - Teorik
Oran Yöntemi ile Analiz ve Örnek Uygulama
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
5
3
3
3
4
4
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
OÇ-3
5
3
2
2
5
5
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
5
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu