Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Örnekleme Yöntemleri
Ders Kodu: EK309
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Araştırma yaparken en önemli aşamalardan biri olan örnekleme aşamasında seçilebilecek en uygun örnekleme yöntemlerinin seçilebilmesi amacıyla çeşitli örnekleme yöntemlerinin öğrenilmesi. Seçilen örnekleme yöntemine göre örneklem çekimi ve kitlenin parametrelerini tahmin etme becerisi kazandırmak.

Özet İçerik

1.Örnekleme yöntemlerinin tanımı; 2.Basit rastgele örnekleme, örneklem çekimi, ortalama-toplam-oran-sayı ve iki değişkenin birbirine oranının tahminleri, tahminlerin varyansları ve güven aralıkları, örneklem büyüklüğünün tahmini; 3.Tabakalı rastgele örnekleme ve bu örnekleme yönteminde ortalama-toplam-oran-sayı tahminleri ile tahminlerin varyansları, güven aralıkları, örneklem büyüklüğünün tabakalara dağıtımı; 4.Oransal tahminlerin varyansları;

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Öğrenme Çıktıları
1.Araştırma yapabilmek için gerekli olan çeşitli örnekleme yöntemlerini öğrenir.
2.Kitleden uygun yöntemle örneklem çekebilir.
3.Çekilen örneklemlerden tahminler yapabilir.
4.Tahminlerin varyanslarını ve güven aralıklarını tahmin edebilir.
5. örnekleme dayalı parametre tahmini yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çıngı,H. (2009). Örnekleme Kuramı. Üçüncü Baskı. Bizim Büro Basımevi, Ankara, Türkiye.
2.Cochran, W.G.,(1977). Sampling Techniques. Third Ed. John Wiley and Sons. USA
3.ESİN, A., AYDIN, C., BAKIR, M.A., GÜRBÜZSEL, E.: Temel Örnekleme Yöntemleri (TARO YAMANE.den Tercüme), Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2001.
4..
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
1.TANIMLAR 1.1. Giriş 1.2. Temel Tanımlar 1.2.1. Örneklem Uzayı 1.2.2. Tahmin Edici 1.2.3. Rastlantı Değişkeni 1.2.4. Örneklem Dağılımı 1.2.5. Tahminin Varyans ve Standart Hatası 1.2.6. Tahminlerin İstenilen Özellikleri
2. Hafta - Teorik
1.3. Örnekleme Yöntemlerinin Tanımı 1.3.1. Örneklem Birimlerinin Çekilme Olasılıklarına Göre 1.3.2. Örneklem Birimlerinin İçerdikleri Birimlere Göre 1.3.3. Örneklem Birimlerinin Örnekleme Alınma Aşamasına Göre 1.3.4. Basit Rastgele Örnekleme
3. Hafta - Teorik
2.BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME 2.1. Giriş 2.2. Örneklem Çekimi 2.3. Gösterim ve Tanımlar 2.4. Basit Rastgele Örnekleme (BRÖ) 2.4.1. Kitle Ortalamasının Tahmini 2.4.2. Kitle Toplamının Tahmini 2.4.3. Ortalama ve Toplam Tahminlerinin Varyansları
4. Hafta - Teorik
2.4.6. İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini 2.4.7. İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmininin Varyansı 2.4.8. İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahminin Varyans Tahmini (İkinci Derece Tahmin) 2.4.9. Belli Özelliğe Sahip Birimler Oran Tahmin
5. Hafta - Uygulama
Problem çözümü
6. Hafta - Uygulama
Problem çözümü
7. Hafta - Teorik
3.ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ 3.1. Giriş 3.2. Basit Rastgele Örneklemede Örneklem Büyüklüğü Tahmini 3.2.1. Sürekli Değişkenlerde Kitle Ortalaması ve Toplamı Tahmini İçin Örneklem Büyüklüğü 3.2.2. Oranlar için Örneklem Büyüklüğünün Tahmini
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
4.TABAKALI ÖRNEKLEME 4.1. Giriş 4.2. Gösterim ve Tanımlar 4.3. Tabakalı Örnekleme 4.3.1. Kitle Ortalaması ve Toplamının Tahmini 4.3.2. Ortalama ve Toplam Tahminlerinin Varyansları ve Tahminleri 4.4. Tabakalı Rastgele Örnekleme (TRÖ)
10. Hafta - Teorik
4.4.3. Örneklem Büyüklüğünün Tabakalara En İyi Dağıtımı 4.4.3.1. Sürekli Veriler İçin En İyi Dağıtım 4.4.3.2. Kesikli Veriler İçin En İyi Dağıtım. 4.4.4. Basit Rastgele Örnekleme ve Tabakalı Rastgele Örneklemenin Karşılaştırılması
11. Hafta - Uygulama
Problem çözümü
12. Hafta - Teorik
5.ORANSAL TAHMİNLER 5.1. Giriş 5.2. Basit Rastgele Örneklemede Oransal Tahminler 5.2.1. Kitle Toplamı ve Ortalamasının Tahmini 5.2.2. Oransal Tahminin Yanlılığı 5.2.3. Toplam ve Ortalama Tahminlerinin Varyansları
13. Hafta - Teorik
5.3. Tabakalı Rastgele Örneklemede Oransal Tahminler 5.3.1. Kitle Toplamı ve Ortalamasının Ayrı Tahmini, Tahminin Varyansı ve Varyans Tahmini 5.3.2. Kitle Toplamı ve Ortalamasının Birleşik Tahmini, Tahminin Varyansı ve Varyans Tahmini
14. Hafta - Uygulama
Problem çözümü
15. Hafta - Uygulama
Problem çözümü
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders105380
Uygulamalı Ders54335
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
4
2
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
3
4
4
4
2
5
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu