Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Ders Kodu: EK410
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilere çok değişkenlilik kavramının verilmesi, çok değişken olması durumunda dağılımlar ve parametrelerin bulunması. Çok değişkenli normal dağılım , hipotez testleri ve bağımsızlaştırma-boyut indirgeme testlerinin verilmesi.

Özet İçerik

1. Tek ve çok değişkenlilik kavramları 2.Sürekli değişkenlerin normallik koşulunu sağlaması 3.Çok değişkenli normal dağılım ve özelliklerinin sağlatılması 4. Çok değişken olması durumunda kullanılan konum testleri 5. Değişkenler arasındaki ilişkinin giderilmesinde Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi tekniklerinin kullanılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Öğrenme Çıktıları
1.Rastlantı değişkeni ve çok değişkenlilik kavramını açıklar
2.Çok değişken olması durumunda kullanılan parametreler ve bu parametrelerin elde edilmesini öğrenir
3. Çok değişkenli normal dağılım ve özelliklerini açıklar
4.Çok değişkenli analiz yöntemlerinde bilgisayar kullanımını öğrenir
5.Faktör analizi uygulaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1..
2..
3.Alpar, R., 2017, UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER, DETAY YAYINCILIK
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş
2. Hafta - Teorik
Türev ve İntegral , Karesel Formlar ve Tanımlılık
3. Hafta - Teorik
Sürekli Çok Değişkenli Dağılımlar
4. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Normal Dağılım
5. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Normal Dağılım
6. Hafta - Teorik
Kitle Parametrelerinin En Çok Olabilirlik Kestiricileri
7. Hafta - Teorik
Doğrusal Bağıntıların Dağılımı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Hipotez Testleri
10. Hafta - Teorik
Çok Değişkenli Hipotez Testleri
11. Hafta - Teorik
İki Örnekleme İlişkin Testler
12. Hafta - Teorik
İki Örnekleme İlişkin Testler
13. Hafta - Teorik
Temel Bileşenler Analizi
14. Hafta - Teorik
Temel Bileşenlerin Gerekliliği
15. Hafta - Uygulama
Genel Değerlendirme ve Uygulama
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Uygulamalı Ders112315
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
5
3
5
3
3
3
5
5
5
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
4
4
4
4
2
5
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu