Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisat Sosyolojisi
Ders Kodu: İKT106
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders ekonomik aktivitenin sosyolojik olarak incelenmesine giriş niteliğindedir. Son çeyrek yüzyılda bir alt disiplin olarak ortaya çıkan iktisat sosyolojisi üç ana konu üzerinde çalışmalar yapmıştır: bunlardan ilki iktisatçılar tarafından tanımlanan ekonomik süreçlerin ön koşullarının ve kısıtlamalarının incelenmesi olmuştur. İkincisi, ekonominin çalışma alanına nadiren giren toplumsal olgular için ekonomik modeller üretmek olmuştur. Son olarak da yalnızca ekonomik terimlerle formüle edilen olgular üzerine alternatifler yaratılmaya çalışılmıştır. Bu ders, iktisat sosyolojisindeki bu yaklaşımlar hakkında genel bir fikir edinilmesini sağlamak amacını taşıyor. Bunun yanında üretim, tüketim ve dağıtım gibi ekonomik faaliyetler hakkındaki farklı sosyolojik görüşlerin tanıtılmasını amaçlanıyor. Ayrıca, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı ve iktisadi zihniyeti de, iktisat sosyolojisnin geliştirdiği kavramlarla, dönem boyunca inceleniyor.

Özet İçerik

İktisadın sosyoloji bilimi bağlamındaki içeriği ortaya konarak yeni akım iktisat teorilerinden davranışsal iktisat bilimine giriş niteliğinde bir ders olacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN
Öğrenme Çıktıları
1.İktisat alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
2.İktisat alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
3.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek yolunda bireysel sorumluluk alabilmek.
4.Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
5.İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İktisat Sosyolojisine Başlangıç
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma, Dersin Kısa Tanımı, Kapsamı ve Hedefleri
2. Hafta - Teorik
Sosyolojinin Konusu-Kapsamı, Temel Sosyolojik ve İktisadi Kavramlar
3. Hafta - Teorik
Toplum ve Birey İlişkilerinin Analizi
4. Hafta - Teorik
Toplumsal Yapının Unsurları, İş Bölümü, Toplumsal Artı
5. Hafta - Teorik
Toplumsal İlişkilerin Belirlenim Biçimleri
6. Hafta - Teorik
Toplumsal İlişkilerin Belirlenim Biçimleri
7. Hafta - Teorik
Toplumsal İlişkilerin Belirlenim Biçimleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ara sınav
9. Hafta - Teorik
Sosyolojinin İktisat İçin Önemi
10. Hafta - Teorik
Dünyada İktisat Sosyolojisi
11. Hafta - Teorik
Türkiye'de İktisat Sosyolojisi
12. Hafta - Teorik
Sosyolojinin İktisat İçin Önemi
13. Hafta - Teorik
Sosyoloji Kuramları
14. Hafta - Teorik
Öncü sosyologların iktisadi yaklaşımlara katkısı
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev81224
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
4
4
4
3
4
OÇ-2
5
2
3
4
4
4
4
3
3
OÇ-3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
OÇ-4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
OÇ-5
4
4
4
3
3
3
4
5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu