Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kamu Maliyesi
Ders Kodu: ML171
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Devletin ekonomide bulunduğu konumun mikro iktisat teorisi çerçevesinde anlaşılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca dersin diğer bir hedefi, devletin yapmış olduğu ekonomik faaliyetlerin özellikle kamu harcamalarının etkilerini teorik ve uygulamalı olarak incelemek ve analiz etmek.

Özet İçerik

Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçeleri, refah ekonomisi, refahın çeşitli yaklaşımlar ile ölçülmesi, tam ve yarı kamusal mallar, kamu tercihleri, bürokrasi, dışsallıklar, kamu harcamalarının analizi, fayda maliyet analizi, Türkiye’de kamu harcamaları, piyasa mekanizmasının başarısızlığı, kamusal malların üretiminin genel denge ve kısmi denge analizi, kamu gelirleri, vergilerin sınıflandırılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Kamu ekonomisi ile ilgili kavramların açıklayabilme
2.Türkiye’deki kamu harcamalarının analiz edebilme
3.Refahı çeşitli yaklaşımlar ile ölçebilme
4.2008 Dünya Krizi sonrasında ülkelerin mali durumunu analiz edebilecek.
5.İktisadi ekollerin maliye politikalarını karşılaştırabilecek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C.V. Brown and P.M. Jackson, “Public Sector Economics” Fourth Edition, Blackwell, Oxford, 1990
2.Şener O., “Kamu Ekonomisi” Alkım Yayınları, 1998
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçeleri
2. Hafta - Teorik
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçeleri
3. Hafta - Teorik
Refah ekonomisi
4. Hafta - Teorik
Refahın çeşitli yaklaşımlar ile ölçülmesi
5. Hafta - Teorik
Tam ve yarı kamusal mallar
6. Hafta - Teorik
Kamu tercihleri
7. Hafta - Teorik
Bürokrasi ve dışsallıklar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
9. Hafta - Teorik
Kamu harcamalarının analizi
10. Hafta - Teorik
Fayda maliyet analizi
11. Hafta - Teorik
Türkiye’de kamu harcamaları
12. Hafta - Teorik
Piyasa mekanizmasının başarısızlığı
13. Hafta - Teorik
Kamusal malların üretiminin genel denge ve kısmi denge analizi
14. Hafta - Teorik
Kamusal malların üretiminin genel denge ve kısmi denge analizi
15. Hafta - Teorik
Kamu gelirleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma52220
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
4
4
3
3
3
4
4
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
5
3
5
4
OÇ-3
3
4
4
4
3
5
3
5
3
OÇ-4
3
3
3
3
5
5
4
4
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu