Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu: İKT308
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar.

Özet İçerik

Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000'li yıllara uzanan tarihsel arka planını açıklayabilecektir.
2.Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir.
3.Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir
4.Yüzyıl süresince Türkiye ekonomisine yön veren temel üretim ve bölüşüm kanallarını analiz edebilecektir.
5.Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.(KB) Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi, 19082007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi
2.Nurhan Yentürk ve Yakup Kepenek (2008), Türkiye ekonomisi, 22. Baskı, İstanbul: Remzi Yayınevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş
2. Hafta - Teorik
Ulus ve Ulusal Ekonominin İnşası
3. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Sonrası Yeniden Yapılanma
4. Hafta - Teorik
Devletçilik ve Sanayileşme
5. Hafta - Teorik
Savaş Yılları ve Uluslarası Satranç
6. Hafta - Teorik
Dünya Ekonomisine Liberal Uyum
7. Hafta - Teorik
Yapısal Kısıtlar ve Yeniden İçe Dönüş
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
İthal İkameci Dönem
10. Hafta - Teorik
Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Kriz
11. Hafta - Teorik
Sermayenin Yükselişi
12. Hafta - Teorik
Uluslarası Finansal Sermayenin Neoliberal Hegemonyası
13. Hafta - Teorik
Öğrenci Sunuşları
14. Hafta - Teorik
Öğrenci Sunuşları
15. Hafta - Teorik
Dönemin gözden geçirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma25112
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı117118
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
5
3
3
5
3
OÇ-2
3
3
3
5
4
3
5
5
5
OÇ-3
3
4
4
4
4
3
3
5
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
5
3
3
4
OÇ-5
3
3
3
3
5
3
4
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu