Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Ders Kodu: İKT360
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Kalkınma ekonomisini tanımak, ülke analizlerinden hareketle az gelişmişliğin açıklanmasına yönelik kalkınma kuramlarını incelemek, dünya ekonomisindeki yeni gelişmeler doğrultusunda insani kalkınma, sürdürülebilir kalkınma,

Özet İçerik

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın farkları, bu kavramların ortaya çıkışı, büyüme ve kalkınmanın teorik alt yapısı, dünya ekonomisin göstergeleriyle analiz kalkınma ve büyüme analizleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Büyüme ve kalkınma arasındaki farkları ayırt edebilme
2.Az gelişmişlik olgusu ve az gelişmiş ülkelerin neden geri kaldığı konusunu açıklayabilme
3. Türkiye ekonomisi açısından kalkınma sorununun ne anlama geldiğini tartışarak, izlenecek politikalar konusunda düşünce geliştirebilme
4. Değişen kalkınma anlayışını tartışabilme
5.Farklı gelir düzeyindeki ülkeleri gelişmişlik düzeylerine göre analiz edebilme
6.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılığı geleneksel ve yeni kalkınma teorileri çerçevesinde tartışabilme
7.Bir ülkenin dış faktörler öncelikli ya da iç faktörler öncelikli politikalar izleyerek kalkınma sorununu nasıl aşabileceğini değerlendirebilme
8.Gelişmiş ekonomiler için kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması konusunu değerlendirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ADELMAN, Irma, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Teorisi
2.AMİN, Samir, Eşitsiz Gelişme
3.BAŞKAYA, Fikret, Azgelişmişliğin Sürekliliği
4.BAŞKAYA, Fikret, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
5.Ha-Joon Chang -Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü
6.İLKİN, Akın, Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi
7.MAILET, Pierre, Ekonomik Kalkınma
8.PARASIZ, İlker, Kalkınma Ekonomisi
9.SAVAŞ, Vural, Kalkınma Ekonomisi
10.ŞAHİN, Çiğdem, Kapitalizm ve Yoksulluk
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kalkınma ekonomisinin gelişimi, geleneksel kalkınma anlayışı ve yeni kalkınma anlayışı, kalkınma kavramının anlamı, özellikleri, kalkınmanın ölçülmesi, büyüme, sanayileşme ve gelişme kavramlarının farklılığı
2. Hafta - Teorik
Sosyo-ekonomik gelişme aşamaları: Sanayi toplumu ve bilgi toplumunun özellikleri ve karşılaştırılması, Az gelişmişlik olgusu, Dualizm, Bilgi Toplumunda Üçlü Yapı
3. Hafta - Teorik
Az gelişmişliğin açıklanmasına yönelik ekonomik unsurlara dayalı yaklaşımlar: Kısır döngü yaklaşımları, üç sektör kuramı
4. Hafta - Teorik
Sosyo-kültürel yaklaşımlar
5. Hafta - Teorik
Ekonomik kalkınma ve Nüfus: Nüfus Tuzağı Yaklaşımları
6. Hafta - Teorik
İnsan sermayesi ve ekonomik kalkınma Gelir Dağılımı ve kalkınma:KUZNETS Yaklaşımı, LECAILLON Yaklaşımı, İki Sektörlü Kalkınma Modeli, Temel ihtiyaçlar yaklaşımı
7. Hafta - Teorik
Kaynak Dağılımı Kuramı: Dengeli kalkınma yaklaşımları, uzun dönemde ortalama ve marjinal eğrilerden hareketle kâr maksimizasyonu anlamında firma dengesi, zararın minimizasyonu anlamında firma dengesi, firmanın kapanma noktası
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ara sınav
10. Hafta - Teorik
Dengesiz Kalkınma Yaklaşımları
11. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Kalkınma
12. Hafta - Teorik
Yeni kalkınma yaklaşımları, küreselleşme olgusunun gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkileri
13. Hafta - Teorik
Dış ticaret ve kalkınma
14. Hafta - Teorik
Sosyal sermaye ve kalkınma
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev15813
Okuma25826
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı19110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
5
3
5
OÇ-2
3
3
3
3
3
5
3
5
4
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
5
3
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
4
3
4
3
OÇ-5
5
4
4
4
3
3
3
3
4
OÇ-6
3
3
3
4
4
4
4
4
3
OÇ-7
4
4
4
4
4
5
3
3
3
OÇ-8
3
3
3
3
3
4
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu