Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Mikroekonometri
Ders Kodu: EK402
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Firma, hanehalkı ve bireysel düzeydeki verilerin incelenmesinde kullanılan mikro ekonometrik model ve yöntemlerin açıklanması ve model sonuçlarının yorumlanmasıdır.

Özet İçerik

Mikro Ekonometri Kavramı ve Mikro Ekonometrinin Avantajları,Mikro Ekonomik Veri ve Özellikleri,Yatay Kesit Veri ve Tahmin Yöntemleri, Kantil Regresyon, Doğrusal Olasılık Modelleri,Logit ve Probit Modelleri, Multinominal Logit ve Sıralı Logit Modelleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AKDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Multinominal logit ve sıralı logit modellerini kurabilirler, kurulmuş ve yeni kuracakları modelleri yorumlayabilirler.
2.Çoklu tercih modellerini kurabilirler, kurulmuş ve yeni kuracakları modelleri yorumlayabilirler.
3.Bağımlı nitel tercih modellerinin tahmin yöntemlerini bilerek uygun tahmin yöntemini seçebilirler.
4.Bağımlı nitel tercih modellerini kurabilirler, kurulmuş ve yeni kuracakları modelleri yorumlayabilir ve uyum iyiliği ölçülerini bilirler.
5.Mikro ekonometri, mikro ekonomik veri ve özellikleri kavramlarını bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.konometri : Temel Kavramlar (3.Baskı) Selahattin Güriş ve Ebru Çağlayan, Der Yayınları,2010
2.Microeconometrics Method and Applications, A.C. Cameron ve P.K.Trivedi, Cambridge University Press, 2005
3.Temel Ekonometri (Damodar Gujarati) Çevirenler: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık, 2006
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mikro Ekonometri Kavramı ve Mikro Ekonometrinin Avantajları
2. Hafta - Teorik
Mikro Ekonomik Veri ve Özellikleri
3. Hafta - Teorik
Yatay Kesit Veri ve En Küçük Kareler Yöntemi
4. Hafta - Teorik
Araç Değişkenler Yöntemi
5. Hafta - Teorik
İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
6. Hafta - Teorik
Kantil Regresyon
7. Hafta - Teorik
Bağımlı Nitel Tercih Modellerinin Yapısı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Doğrusal Olasılık Modelleri
11. Hafta - Teorik
Probit modelleri
12. Hafta - Teorik
Logit ve Probit Modellerinin Karşılaştırılması
13. Hafta - Teorik
Uyum İyiliği Ölçüleri
14. Hafta - Teorik
Çoklu Tercih Modelleri
15. Hafta - Teorik
Multinominal Logit ve Sıralı Logit Modelleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma34115
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
3
5
4
4
4
OÇ-2
4
2
5
2
2
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
4
4
4
2
5
2
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu