Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Varyans Analizi
Ders Kodu: EK256
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, en az deney yaparak deney sonuçlarından en fazla bilgiyi elde etmek için, deneylerin istatistiksel metodlar kullanılarak tasarlanmasıdır

Özet İçerik

Tek faktörlü deneyler ve varyans analizi. Rasgele Bloklar, Latin kareler ve ilgili tasarımlar. Faktöriyel tasarıma giriş. 2k factöriyel tasarımları. İki-seviyeli faktöriyel tasarımları. 2k faktöriyel tasarımında bloklama ve iç bloklama. İki-seviyeli fraksiyonlu faktöriyel tasarımlar.Üç-seviyeli ve karışık-seviyeli faktöriyel ve fraksiyonlu faktöriyel tasarımlar.Rasgele faktörlü faktöriyel deneyler.İç içe tasarımalar.Proses optimizationu.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1.Farklı deney koşullarında deney tasarımları oluşturabilmek
2.Öğrenciler, deneysel tasarım metodlarının verilere uygulanmasını öğrenir.
3. Tek yönlü varyans analizi F-testini uygulayabilme.
4.Varyans analizi F-testinin varsayımlarını sınayabilme.
5.Temel bootstrap yöntemleri kullanabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1..
2..
3.Mustafa Semiz, 2007, Deney Tasarımı ve Varyans Analizi, Dizgi ofset
4.Birdal Şenoğlu, Şükrü Acıtaş, 2014, İstatistiksel Deney Tasarımı Sabit Etkili Modeller, Nobel Akademik Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sabit etkiler modelinin analizi. Model parametrelerinin tahmini. Model uygunluğunun kontrolü. Dönüşüm
2. Hafta - Teorik
Doğrusal bağıntılar. Dik doğrusal bağıntılar. Sheffe metodu. Ortalama çiftlerinin karşılaştırılması. Ortalamaların bir kontrol ile karşılaştırılması. Rasgele etkiler modeli.
3. Hafta - Teorik
Örnek büyüklüğünün seçimi. Varyans analizinde parametrik olmayan metodlar.Kovaryans analizi./Choice of sample size.
4. Hafta - Teorik
Rasgele tamamlanmış blok tasarımı. Kayıp verinin tahmini. Latin kareler tasarımı. Geko-latin kare tasarımı. Dengeli tamamlanmamış blok tasarımları.
5. Hafta - Teorik
2^2 tasarımı. 2^3 tasarımı. Etkilerin önemi için diğer metodlar. Genel 2^k tasarımı .
6. Hafta - Teorik
Tek tekrarlı 2^k tasarımı. 2^k tasarımına merkez noktaların ilavesi. 2^k tasarımı için Yates algoritması.
7. Hafta - Uygulama
Problem çözümü
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Kesirli tekrarlı deneyler
10. Hafta - Teorik
İç içe etkenli deneyler
11. Hafta - Teorik
İç içe çok etkenli deneyler
13. Hafta - Teorik
Bölünmüş Parseller
14. Hafta - Teorik
Kovaryans analizi
15. Hafta - Uygulama
Genel tekrar ve uygulama
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders115388
Uygulamalı Ders26318
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
4
4
4
4
5
2
2
3
OÇ-2
3
4
4
2
5
2
2
2
2
OÇ-3
2
5
2
2
3
3
3
3
3
OÇ-4
4
2
5
5
2
2
2
2
2
OÇ-5
4
2
5
2
2
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu