Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonometrik Yazılımlar
Ders Kodu: EK353
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı ekonometrik ve istatistiksel tahminlerin bilgisayar yardımıyla yapılabilmesine imkan sağlayan ekonometrik yazılımları öğretmektir

Özet İçerik

Excel, E-views, Stata ve R programlarına veri girişi ve ekonometrik analiz konularını ele alır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT
Öğrenme Çıktıları
1.Excel’de veri girişi ve basit istatistiki hesaplamalar ve basit regresyon analiz yapabilme
2.Eviews programında veri girişi ve ekonometrik analiz yapabilme
3.Eviews'de Otokorelasyon, Değişen Varyans ve Çoklu Doğrusal Bağlantı Testlerini yapabilme ve Kukla değişken modellerini analiz etme
4.Stata'da panel veri analizi yapabilme
5.R ve STATA'da veri girişi ve ileri ekonometrik analizler yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eviews ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, 1. Baskı, 2011. Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan ve Burak Güriş
2.Cameron, C., Trivedi, P., 2009. Microeconometrics using Stata. Stata Press, College Station, Texas.
3.Vinod HD (2008). Hands-On Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples. World Scientific, New Jersey.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Excel Programının Tanıtımı
1. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
2. Hafta - Uygulama
Excel'de ortalama, standart hata ve varyans hesapları ile basit regresyon analiz
3. Hafta - Uygulama
Eviews Programının Tanıtımı: Eviews'e Veri Aktarımı ve Temel Veri Analizi
4. Hafta - Uygulama
Eviews'de Basit Doğrusal Regresyon ve Çoklı Doğrusal Regresyon Tahmini
5. Hafta - Uygulama
Eviews'de Otokorelasyon, Değişen Varyans ve Çoklu Doğrusal Bağlantı Testleri
6. Hafta - Uygulama
Eviews'de Farklı Fonksiyonel Modeller ve Kukla Değişkenli Modellerin Tahmini
7. Hafta - Teorik
Stata Programının tanıtımı: Veri Aktarımı ve temel regresyon analizi
8. Hafta - Uygulama
Stata'da zaman serisi, yatay kesit ve panel veriseti tanıtımı ile FE,RE ve GMM panel data uygulamaları
9. Hafta - Uygulama
Stata'da zaman serisi, yatay kesit ve panel veriseti tanıtımı ile FE,RE ve GMM panel data uygulamaları (DEVAM)
10. Hafta - Uygulama
Stata'da Probit/Logit, Sıralı Probit ve Sıralı Logit Tahminleri
11. Hafta - Teorik
R programına Giriş: Veri aktarımı ve programın tanıtımı
12. Hafta - Uygulama
R programı ile Count Veri Analizi
13. Hafta - Uygulama
Survival Analysis Using R
14. Hafta - Uygulama
R ve STATA ile Uzamsal Ekonometri
15. Hafta - Uygulama
R ve Stata ile Araç Değişkeni ve Eğilim Skoru Eşleştirme Uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders32315
Uygulamalı Ders112355
Bireysel Çalışma73235
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
4
4
4
2
2
5
2
2
2
OÇ-3
3
3
3
3
4
4
2
2
2
OÇ-4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
5
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu