Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kalite Kontrol
Ders Kodu: EK457
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi konusunda genel kültür edinilmesi ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci ve Kalite Yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi

Özet İçerik

Kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi, TKY'nin Temel Unsurları ve Amaçları, TKY'de Uygulama Süreçleri: Stratejik Planlama, Kalite Güvence Sistemi ve ISO 9000 Standartlar Serisi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kalite kavramını açıklar.
2.Kalitenin boyutlarını, kalite maliyetlerini açıklar.
3.Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramını açıklar. TKY'nin Temel Unsurları ve Amaçlarını anlar.
4.Kalite Kontrol Çemberlerini anlar.
5.Sürekli Gelişimi (Kaizen) anlar.
6.TKY'de Stratejik Planlama yapar.
7.Benchmarking (Kıyaslama), JIT (Just-In-Time), Kanban ve Poka-Yoke kavramlarını öğrenir. 9. Kalite Güvence Sistemi ve ISO 9000 Standartlar Serisini anlar.
8.Altı Sigma Metodolojisini anlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ahmet Yatkın; Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
2. İrfan Ertuğrul; Toplam Kalite Kontrol: Kalite Güvenliği ve ISO 9000 Standartları Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Bir İşletme Uygulaması, Ekin Yayınları, Bursa, 2014
3.İsmail Efil; Toplam Kalite Yönetimi, Dora Basım Yayın, İstanbul, 2010
4.Seyfi Top; Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Sürekli İyileştirme Anlayışı, Beta Yayınları, İstanbul, 2009
5.Muhittin Şimşek; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kalite Kavramı, Kalite Tanımları ve Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi
2. Hafta - Teorik
Kalite Boyutları, Kalite Maliyetleri
3. Hafta - Teorik
Toplam Kalite Yönetimi (TKY), TKY?nin Temel Unsurları ve Amaçları, TKY?ye Katkısı Olan Önemli Kalite Uzmanları ve Görüşleri, TKY ile İlgili Bazı Temel Kavramlar
4. Hafta - Teorik
Sürekli Gelişim (Kaizen), Kalite Kontrol Çemberleri
5. Hafta - Teorik
İstatistiksel Kalite Kontrol Teknikleri (Temel İstatistik Teknikler), Süreç Akış Şeması, Çetele Diyagramı, Histogram, Pareto Diyagramı
6. Hafta - Teorik
Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı), Gruplandırma, Dağılma (Serpilme) Diyagramı, Kontrol Kartları
7. Hafta - Uygulama
Tartışma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Toplam Kalite Yönetiminin Uygulama Süreci: Stratejik Planlama, SWOT Analizi, Misyon, Vizyon, Değerler
10. Hafta - Teorik
Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler
11. Hafta - Teorik
Benchmarking (Kıyaslama)
12. Hafta - Teorik
JIT (Just-In-Time), Kanban, Poka-Yoke
13. Hafta - Teorik
Kalite Güvence Sistemi, ISO 9000 Standartları
14. Hafta - Teorik
Altı Sigma Metodolojisi
15. Hafta - Uygulama
Tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Uygulamalı Ders25316
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
3
3
3
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
3
3
3
3
3
OÇ-3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
OÇ-4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
OÇ-5
3
3
5
5
4
4
4
5
3
OÇ-6
5
4
4
3
3
3
4
4
4
OÇ-7
4
4
3
3
3
4
4
4
3
OÇ-8
5
5
5
4
4
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu