Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler
Ders Kodu: EK456
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilere dağılımdan bağımsız testlerin ve parametrik olmayan testlerin öğretilmesi ve çeşitli istatistik paket programları kullanılarak problem çözmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel metodların açıklanması , Parametrik olmayan istatistik metodlarının ayrıntılı açıklanması, Parametrik olmayan istatistik metodlarının; Tek örneklem, İki örneklem ve k örneklem durumlarındaki hipotez testlerindeki problemlerin çözümünde kullanılması, Parametrik olmayan istatistik metotlarının ilişki testlerinde kullanılması, İstatistik paket programlarından parametrik olmayan istatistik metodlarının kullanımı için yararlanılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1.Parametrik ve parametrik olmayan kestirim kavramlarını açıklama
2.Problemlerin parametrik olmayan yöntemlerle çözümünü açıklama
3.Problemlerin parametrik olmayan yöntemlerle çözümünde bilgisayar kullanımı
4.Araştırma için uygun Parametrik Olmayan Testleri seçebilme
5.Uygun testleri kullanarak sonuçları elde edebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hamza Gamgam ve Bülent Altunkaynak. (2012). Parametrik Olmayan Yöntemler, 6.Baskı, Seçkin Yayınevi
2..
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
1. Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 1.1. Çeşitli kavramlar 1.2 . Ölçme ve ölçekler
2. Hafta - Teorik
2. Sıralı İstatistikler 2.1. Bileşik fonksiyonlar 2.2 . Bileşen fonksiyonun dağılımı 2.3 .Ortancanın dağılımı 2.4. Dağılım genişliğinin dağılımı
3. Hafta - Teorik
3. Moment çıkartan fonksiyon ve Merkezi Limit Teoremi 3.1. Rastgeleleştirme Yöntemi 3.2. Doğrusal sıra sayılı istatistikler 3.3. Parametrik ve parametrik olmayan testlerin karşılaştırılması
4. Hafta - Uygulama
4. Uygulama 4.1. Sıralı istatistik problemleri 4.2 .Rastgeleleştirme problemleri
5. Hafta - Teorik
5. Bir Örnekleme İlişkin Testler 5.1 Konum testleri 5.1.1. İşaret testi 5.1.2. Wilcoxon testi 5.1.3 .Ortanca testi 5.2. Rastgelelik testleri 5.2.1 Dizi parçaları testi
6. Hafta - Teorik
5.3 . Uyum iyiliği testleri 5.3.1. Ki-kare testi 5.3.2 . Kolmogorov-Smirnov testi 5.3.3. Cramer-Von Mises testi 6. Uygulama 6.1. Bir Örnekleme İlişkin Konum Problemleri
7. Hafta - Uygulama
Uygulamalar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
7. İki Örnekleme İlişkin Testler 7.1. Konum testleri 7.1.1 .İşaret testi 7.1.2 .Wilcoxon testi 7.1.3 .Mc-Nemar testi 7.1.4 .Mann-Whitney testi 7.1.5 .Ortanca testi
10. Hafta - Teorik
7.2 .Yayılma testleri 7.2.1. Moses testi 7.2.2. Mood testi 7.2.3 .Siegel-Tukey test 7.2.4. Freund - Ansari testi 7.2.5. David-Baron testi
11. Hafta - Teorik
7.3. Uyum iyiliği testleri 7.3.1. Ki-Kare testi 7.3.2.Smirnov testi 7.3.3. Cramer-Von Mises testi 8. Uygulama 8.1. İki Örnekleme İlişkin Konum Problemleri
12. Hafta - Teorik
9. k Örnekleme İlişkin Testler 9.1. Konum testleri 9.1.1. Ortanca testi 9.1.2.Kruskal-Wallis testi 9.1.3 .Kayma testi 9.2 .Yayılma testleri 9.2.1. Friedman testi
13. Hafta - Teorik
9.2.3. Durbin test 9.2.4 .Cochran Q testi 9.3 Uyum iyiliği testleri 9.3.1. Birnbaum-Hall testi 9.3.2.Smirnov iki yönlü k örneklem testi
14. Hafta - Teorik
11. İlişki Testleri 11.1. Spearman Rho ilişki katsayısı testi 11.2. Hotelling-Pabst testi 11.3. Kendall Tau ilişki katsayısı testi 11.4. Kendall kısmi Tau ilişki katsayısı testi
15. Hafta - Uygulama
Genel tekrar ve uygulamalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders124384
Uygulamalı Ders33318
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
3
3
5
3
3
4
3
3
OÇ-2
5
4
4
4
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu