Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları
Ders Kodu: EF461
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, fiyatlama ve satın alma sürecinin önemli unsurlarından olan lojistik maliyet kavramının öğretilmesi ve öğrencilerin etkinlik/maliyet analizini yapabilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Lojistik maliyetleri ve muhasebeleştirilmesi, maliyetlerin sınıflandırılması, tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağılımı, başa başnoktası analizi, değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş maliyetleme sistemi, standart maliyetleme sistemi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi,

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1. Dış ticaret ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek
2. İhracat ve ithalat işlemlerinin niteliğine göre uygun ödeme, taşıma ve teslimat şekillerini genel olarak belirleyebilecek, teklif verebilecek, risk yönetiminin önem ve anlamını kavrayabilecek
3.Uluslararası pazar araştırma yolları, pazarlara açılma kurallarını bilecek ve uygulama becerisi edinebilecek, yazışma kurallarını bilecektir.
4.Dış ticaretin finansman yöntemlerini karşılaştırabilme.
5.Dış ticarette ödeme şekillerini karşılaştırmalı olarak analiz edebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sadık Acar (2000), Uluslararası Reel Ticaret:Teori,Politika, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay. İzmir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Uluslararası (Dış) ticarete giriş , genel kavramlar, Dış Pazar Nedir Ürüne göre nasıl pazar araştırması yapılır Uluslararası pazarlama kavramı nedir Sektörlere göre dış ticaretin belirlenmesi.
2. Hafta - Teorik
İhracat & İthalat mevzuatı, Gümrük & Kambiyo mevzuatı, Dahilde & Hariçte İşleme Rejimi ve uygulamaları, Gümrük Birliği ve bununla gelen uygulamalar, KDV iadesi ve istisnaları. Serbest bölgeler nedir
3. Hafta - Teorik
Operasyonel Dış Ticaret: Dış ticarette ilişkilerin başlatılması ve sürdürülmesi, dış ticarette teklif alma / teklif verme / iş akışı, proforma fatura ve fatura hazırlanması, dış ticarette sevkiyat ve taşımacılıkla ilgili hususlar ve belgelerinin incelenmesi.
4. Hafta - Teorik
Operasyonel Dış Ticaret(devam) : Dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri (Incoterms), banka işlemleri, Transit ticaret kavramı ve uygulanması. Ürün sınıflama, gümrük İşlemleri, beyannameler, vergiler, kotalar
5. Hafta - Teorik
Dış ticarette kullanılan belgeler, Dış ticarette belge kavramı ve uluslararası ve finansal önemi
6. Hafta - Teorik
Sevk ve taşıma belgeleri, dolaşım belgeleri, diğer çeşit belgeler.
7. Hafta - Teorik
Dış ticarette devlet yardımları, devlet teşvikleri ve araştırılması,
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eximbank uygulamaları, uluslararası teşvikler.
10. Hafta - Teorik
Dış ticaretin finansmanı ve temel maliyetlendirme.
11. Hafta - Teorik
Dış ticarette ülkeler arası kültürel ve ticari farklar ve bunun dış ticarette önemi, dış ticarette risk yönetimi.
12. Hafta - Teorik
Dış ticarette temel anlaşmazlıklar ve çözümleri.
13. Hafta - Teorik
Ödev ve Sunumları
14. Hafta - Teorik
E-Ticaret nedir, neden, nasıl yapılır, yararları ve zararları nelerdir
15. Hafta - Teorik
İngilizce ve Türkçe ticari yazışmalar.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:680 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(680): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(610): DerseGoreDersDegerlendirmeGetir('21981') #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 680
Değerlendirme TürüAdetYüzde