Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makroekonomik Politikalar
Ders Kodu: İKT173
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders makro iktisat dersinin ileri seviyesi niteliğindedir. Ekonomik yapıyı ve politikaları anlamak için iktisat politikalarını öğrenmek; bu konuda karşılaştırmalı analiz yapabilmek amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Ekonomi politikalarının ülke ekonomisi üzerindeki etkisi, ülke ekonomisindeki değişimin ekonomi politikalarına yansımaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Maliye politikasına dair değerlendirmeleri temel iktisadi yaklaşımlar genelinde ayrıştırmak
2.Maliye politikasının kaynak tahsisi, ekonomik istikrar, iktisadi kalkınma ve gelir dağılımı konularıyla bağlantılı kuramsal yapılanmalarını örneklere dayanarak anlatmak.
3.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki maliye politikası uygulamaları ve sonuçlarını kuramsal, kurumsal ve pratik bütünlüğünde yorumlamak
4.Türkiye deki maliye politikası uygulamalarını tarihsel süreç içinde anlatmak ve uygulama sonuçlarını küreselleşme süreciyle ilişkilendirerek yorumlamak
5.Makro politikaların temel amaç ve araçlarını ana hatlarıyla belirtmek ve bunlar arasında yaşanan çatışmaları açıklamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karşılaştırmalı Makro İktisat & Teoriler ve Politikalar-EKİN KİTABEVİ YAYINLARI-Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: İKTİSAT OKULLARI, KEYNES, MONETARİST
2. Hafta - Teorik
MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: İKTİSAT OKULLARI, YENİ KLASİK VE REEL KONJONKTÜR TEORİSİ
3. Hafta - Teorik
MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: İKTİSAT OKULLARI, YENİ KEYNESYEN VE YENİ MONETARİST OKUL
5. Hafta - Teorik
MERKEZ BANKASI STRATEJİLERİ VE PARA POLİTİKASI
6. Hafta - Teorik
MERKEZ BANKASI STRATEJİLERİ VE PARA POLİTİKASI, MERKEZ BANKASININ KREDİBİLİTESİ
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
VİZE
8. Hafta - Teorik
PARA POLİTİKASI REJİMLERİ: ENFLASYON HEDEFLEMESİ, DÖVİZ KURU HEDEFLEME, PARASAL HEDEFLEME, DOLARİZASYON, NOMİNAL GSYİH HEDEFLEMESİ
9. Hafta - Teorik
MALİYE POLİTİKASI: BÜTÇE AÇIKLARI VE FİNANSMANI, MALİYE POLİTİKASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
10. Hafta - Teorik
İSTİKRAR POLİTİKALARI : YENİ KEYNESYEN İSTİKRAR POLİTİKALARI, IMF İSTİKRAR POLİTİKALARI
11. Hafta - Teorik
DIŞA AÇIK EKONOMIDE PARA VE MALIYE POLITIKASI, DIŞA AÇIK STABILIZASYON POLITIKASI
12. Hafta - Teorik
SİYASET ve EKONOMİ POLİTİKALARI: PARTIZAN TEORİ, FIRSATÇI TEORİ, POPULARİTE FONKSİYONU, POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE EKONOMİ POLİTİKALARI
13. Hafta - Teorik
SİYASET ve EKONOMİ POLİTİKALARI: PARTIZAN TEORİ, FIRSATÇI TEORİ, POPULARİTE FONKSİYONU, POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE EKONOMİ POLİTİKALAR
14. Hafta - Teorik
SİYASET ve EKONOMİ POLİTİKALARI: PARTIZAN TEORİ, FIRSATÇI TEORİ, POPULARİTE FONKSİYONU, POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE EKONOMİ POLİTİKALAR
15. Hafta - Teorik
SİYASET ve EKONOMİ POLİTİKALARI: POPULARİTE FONKSİYONU, POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE EKONOMİ POLİTİKALARI
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
4
4
4
3
3
3
OÇ-2
4
4
4
3
3
4
4
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
OÇ-4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
OÇ-5
3
3
4
4
4
3
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu