Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
Ders Kodu: EK452
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı çok değişkenli istatistik ve onun uygulamalarına ait üst düzeyde bilgi vermektir.

Özet İçerik

Çok değişkenli özetleyici bilgileri elde etmek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Doğrusal cebirin istatistiksel yapısını anlamak (rank, determinant, öz vektör, öz değer vb.)
2.Çok değişkenli özetleyici bilgileri elde etmek (ortalama vektörü, varyans-kovaryans matrsi, korelasyon matrisi vb.)
3.Üç veya daha fazla boyutlu grafiklerin yorumlanması
4.Temel bileşenler analizi uygulaması
5.Faktör analizi uygulaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Johnson, R.A. ve Wichern, D.W., (2007), Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th Edn, Pearson International Edition.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Değişken tipleri, veri matrisi ve vektörü, veri altsimgesi
2. Hafta - Teorik
Çok değişkenli normal dağılım yoğunluk fonksiyonu, İki değişkenli normal dağılım
3. Hafta - Teorik
Ortalama ve varyans-kovaryans matrisi, Korelasyon ve Standartlaştırılmış veri matrisi
4. Hafta - Teorik
Üç boyutlu veri grafikleri, daha fazla boyutlu veri grafikleri, Bireysel Ödev Hazırlama
5. Hafta - Teorik
Çok değişkenli normal dağılımın kontör grafiği
6. Hafta - Teorik
Öz vektör ve öz değerler, Geometrik tanımlar
7. Hafta - Teorik
Temel bileşenler analizi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Varyans kovaryans matrisi üzerinde temel bileşenler analizi, Bireysel Ödev Hazırlama
10. Hafta - Teorik
Temel bileşenlerin tahmini, korelasyon matrisi üzerinde temel bileşenler analizi
11. Hafta - Teorik
Uygun faktör düzeyinin seçimi, faktör döndürmesi
12. Hafta - Teorik
İki değişkenli normal dağılım için sınıflandırma ve ayrıştırma, Bireysel Ödev Hazırlama
13. Hafta - Teorik
Maliyet fonksiyonu, öncül olasılıklar
14. Hafta - Teorik
Genel diskiriminat kuralı
15. Hafta - Teorik
Uygulama
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
4
4
4
2
3
3
2
2
2
OÇ-3
3
3
3
3
3
2
5
2
2
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
4
4
4
3
3
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu